Djurhållning

Länsstyrelsen arbetar förebyggande för att djuren ska ha det bra. Vi gör bland annat djurskyddskontroller och kontrollerar att djur transporteras på rätt sätt. Det är hos oss du söker tillstånd om du har verksamhet med djur eller vill visa upp djur offentligt. Vi hanterar även anmälningar för uppställningsplatser av bin.

Verksamhet med djur

Ibland behöver du tillstånd från Länsstyrelsen för att ha djur, till exempel då du vill ha många hundar eller hästar. Du behöver också tillstånd om du har en yrkesmässig verksamhet. För andra sällskapsdjur (till exempel kaniner, fiskar eller ormar) behöver du tillstånd för upplåtande och för förvaring eller utfodring, om det är en större verksamhet med flera djur.

Verksamhet med djur

Djurtransport

Djur ska transporteras på ett säkert sätt och får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon enligt djurskyddslagstiftningen. Du som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerad hos Jordbruksverket samt ha ett transportörstillstånd.

Djurtransport

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller, foder- och livsmedelskontroller och kontroller av djurhälsopersonal. Kontrollerna görs för att se till att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Det handlar dels om förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men det handlar också om inkomna anmälningar om missförhållanden hos privatpersoner.

Djurskyddskontroller

Visa upp djur offentligt

Om du driver en anläggning där djur visas upp offentligt behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detsamma gäller för djur som används som attraktion eller ”dekoration” i affärer och restauranger eller liknande verksamheter. Tillståndet krävs då djur visas för allmänheten i minst sju dagar eller mer per år i en permanent anläggning. För djur som omfattas av EU:s CITES-förordning, som reglerar handel med vilda djur och växter, kan det också krävas intyg från Jordbruksverket. Detta gäller till exempel många papegojarter.

Visa upp djur offentligt

Djurstallar

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan du behöva få planerna godkända innan du påbörjar arbetet. Länsstyrelsen gör en förprövning och ser till att byggplanerna uppfyller kraven för hur djur får förvaras.

Djurstallar

Biodling

När du startar eller tar över en biodling ska du anmäla uppställningsplatser för dina bisamhällen. Vid förändring av dina uppställningsplatser ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.

Det finns några smittsamma bisjukdomar som kan vara bra att känna till för dig som håller på med biodling. Det är även viktigt att anmäla om du misstänker smitta i något av dina bisamhällen. Anmälan av smitta görs till bitillsynsmannen i ditt distrikt eller till Länsstyrelsen.

Biodling

Om du behöver avliva ett tamdjur akut

Om ett tamdjur hittas så svårt sjukt eller skadat att det omedelbart behöver avlivas får en veterinär, en polisman (eller i brådskande fall någon annan) genast avliva djuret. På Jordbruksverkets webbplats kan du hitta bestämmelser om hur djur får avlivas. Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller innehavaren av djuret. Informera Länsstyrelsen om du inte får tag i djurhållaren.

Anmäl en sådan avlivning till telefon 010-224 50 50 vardagar klockan 9-12.

Bestämmelser för avlivning, Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats

Djur till salu

Länsstyrelsen säljer vissa djur som omhändertagits. Djuren säljs i befintligt skick. I de fall det finns en veterinärbesiktning kan köparen få ta del av den. Djur hämtas av köparen från det djurhem där de finns.

Mer information om försäljning av djur

Kontakt