Stöd för samarbeten

Myndigheter, kommuner, företag och andra organisationer kan söka stöd för att samarbeta och utbyta erfarenheter och kunskap inom till exempel konkurrenskraft, djurvälfärd, miljö, klimat, livsmedel och besöksnäring.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd för samarbeten, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland kommer att prioritera samarbeten som bidrar till kompetensutveckling och utveckling av nya produkter och lösningar. Målet med dessa ska vara att det ökar livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning.

Utlysning

Länsstyrelsen Västernorrland utlyser stöd för Samarbete inom Livsmedel och besöksnäring under perioden den 1 januari–29 februari.

Ansökningarna prioriteras utifrån ordinarie poängfördelning för Samarbete inom Livsmedel och besöksnäring.

Kommande utlysningar

Under 2024 planeras inga ytterligare utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Linda Stenudd

Handläggare, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss