Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att regionalt prioritera:

Våtmarker och dammar för biologisk mångfald

  • Prioriterat område.

De områden som är prioriterade för insatser är de områden som pekas ut som värdetrakter i Västernorrlands handlingsplan för Grön infrastruktur. Vilka områden som är värdetrakter, ser du i Länsstyrelsens kartverktyg för grön infrastruktur: sök på värdetrakt i lagerlistan, välj Nationella värdetrakter, vatten i länet och efter det bockar du i rutorna framför de lager som börjar med ”LST_GI…”.

Länsstyrelsens kartverktyg för grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Även insatser i områden som inte pekas ut som värdetrakter kan bli prioriterade för stöd.

Våtmarker för näringsretention

  • Näringsbelastning.

Övriga vattenvårdsåtgärder

  • Vattenkvalitet.

Ansökningsomgångar

Ansökningarna om stöd för vattenvårdsåtgärder hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Under 2024 planeras ingen utlysning.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Tyra Fälldin

Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss