Risk för gräsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för kalkfilterdiken

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Karttjänst för att skapa underlag för ansökan

I vår karttjänst ser du vilka jordbruksblock som uppfyller stödvillkoret och vilka jordbruksblock som kan ge poäng för investeringsstödet för kalkfilterdiken. I kartjänsten kan du skapa ett underlag som du kan skicka med som bilaga i din ansökan.

Karttjänst investeringsstöd för kalkfilterdiken Länk till annan webbplats.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att förstärka den nationella poängen inom:

  • Hög lerhalt.

Ansökningsomgångar

Ansökningar kommer hanteras genom utlysningar. Under 2024 utlyser Länsstyrelsen Västernorrland stöd för kalkfilterdiken under perioden den 1 januari-30 juni.

Ansökningar prioriteras utifrån ordinarie urvalskriterier. Ansökan som inkommer efter utlysningsperioden kommer att avslås.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss