Höga flöden i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Stöd för kompetensutveckling

Syftet med stöd till kompetensutveckling är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i strategiska planen. Samt bidra till uppfyllande av nationella mål och EU-gemensamma mål, direktiv och förordningar. I sin helhet ska åtgärden verka för en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling av landsbygden.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Stöd till kompetensutveckling, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Minimipoäng

300 poäng.

Regionala prioriteringar

I stödet till kompetensutveckling finns enbart nationella prioriteringar.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får vägledning i e-tjänsten om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Utlysning

För 2024 utlyser Länsstyrelsen Västernorrland stöd för kompetensutveckling inom de olika inriktningarna under följande tidsperioder och total pott med pengar:

  • Stärkt konkurrenskraft och djurvälfärd: den 1 januari- 29 februari, 1 514 786 kronor
  • Livsmedel och besöksnäring: den 1 januari- 29 februari, 1 831 806 kronor
  • Miljö och klimat, Greppa näringen: den 1 januari- 31 mars, 2 118 994 kronor
  • Miljö och klimat, Ekologisk produktion: den 1 januari- 31 mars 1 040 842 kronor
  • Miljö och klimat, Ett rikt odlingslandskap: den 1 januari- 31 mars, 1 453 539 kronor.

Kommande utlysningar

Under 2024 planeras inga ytterligare utlysningar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss