Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Startstöd

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att regionalt prioritera område:

  • Heltidsarbete.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Inkomst från företaget
  • Utbildning utanför de gröna näringarna
  • Erfarenhet inom de gröna näringarna.

Ansökningsomgångar

Länsstyrelsen Västernorrland utlyser startstöd under perioden den 1 maj-31 augusti 2024 med en tillgänglig budget på 900 000 kronor.

Ansökningarna prioriteras utifrån ordinarie poängfördelning för startstöd.

Ansökan som kommer in före eller efter utlysningsperioden kommer att avslås.

Målgrupp

Lantbrukare och trädgårdsföretagare som startat nytt eller tagit över ett jordbruksföretag under de senaste 24 månaderna. Och som den dag ansökan om stöd lämnas in är högst 40 år.

Kommande utlysningar

Länsstyrelsen planerar inga fler utlysningar under 2024.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Tyra Fälldin

Hållbar regional utveckling

Linda Stenudd

Handläggare, Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss