Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Djurstallar och inhysningssystem

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd.

Energiskog

 • Lönsam investering
 • Behov av stöd.

Täckdikning

  • Lönsam investering
  • Behov av stöd.

  Växthus och odlingstunnlar

  • Lönsam investering
  • Behov av stöd.

  Torkning och lagring efter skörd

  • Lönsam investering
  • Behov av stöd.

  Ny teknik/utrustning

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd.

  Minskad ammoniakavgång

  Länsstyrelsen Västernorrland har inga regionala prioriteringar. De nationella poängen hanteras endast av Jordbruksverket.

  Ansökningsomgångar

  Ansökningsomgångarna är olika beroende på inriktning på investeringen. Under 2024 kommer följande ansökningsomgångar finnas:

  • För stödet till stallar och inhysningssystem: den 1 januari-31 mars samt den 1april-30 september.
  • Täckdnikning: den 1 januari-29 februari, 1 mars-30 april, 1 maj-30 juni, 1 juli-31 augusti, 1 september-31 oktober samt 1 november-31 december.
  • Växthus och odlingstunnlar, Torkning och lagring, Ny teknik/utrustning, Energiskog och Minskad ammoniakavgång: den 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december.

  Kommande utlysningar

  Det finns inga planerade utlysningar under 2024.

  Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

  Kontakt

  Linda Stenudd

  Handläggare, Hållbar regional utveckling

  Dela sidan:

  Landshövding

  Carin Jämtin

  Besöksadress

  Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

  Postadress

  871 86 Härnösand

  Organisationsnummer

  202100-2445

  Följ oss