Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att regionalt prioritera område:

  • Prioriterat område för biologisk mångfald.

I övrigt har Länsstyrelsen också valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Näringsbelastning
  • Vattenkvalitet.

Prioriteringarna ser olika ut mellan de olika inriktningarna. För våtmarker och dammar för biologisk mångfald är Prioriterat område en regional prioritering. De områden som är prioriterade för insatser är de områden som pekas ut som värdetrakter i Västernorrlands handlingsplan för Grön infrastruktur. Vilka områden som är värdetrakter, ser du i Länsstyrelsens kartverktyg för grön infrastruktur: sök på värdetrakt i lagerlistan, välj Nationella värdetrakter, vatten i länet och efter det bockar du i rutorna framför de lager som börjar med ”LST_GI…”.

Länsstyrelsens kartverktyg för grön infrastruktur Länk till annan webbplats.

Även insatser i områden som inte pekas ut som värdetrakter kan bli prioriterade för stöd.

Poängfördelning för våtmark och dammar biologisk mångfald

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Gynnsam utformning

1

200

-

200

Arter och naturtyper

1

150

-

150

Naturlig utformning

1

150

-

150

Metod

1

125

-

125

Tillgänglig för allmänheten

1

75

-

75

Åtgärdsbehov övergödning

1

100

-

100

Prioriterat område

1

-

200

200

Summa

-

800

200

1 000

Poängfördelning för våtmark näringsretention

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

400

-

400

Näringsbelastning

4

200

200

400

Näringsrenande

1

200

-

200

Summa

-

800

200

1 000

Poängfördelning för övriga åtgärder för vattenvård

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

200

-

200

Vattenkvalitet

1

600

200

800

Summa

-

800

200

1 000

Ansökningsomgångar

Ansökningarna om stöd för vattenvårdsåtgärder hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Kommande utlysningar

Under 2023 planeras ingen utlysning.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss