Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Västernorrland har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Ökad lönsamhet
  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd
  • Ökad sysselsättning.
Poängfördelning för diversifiering till annat än jordbruk

Urvalsmodul

Maximalt antal möjliga poängsteg

Fastlagd poäng

Regional prioritering, Västernorrland

Maximal möjlig poäng

Ökad lönsamhet

4

120

160

280

Lönsamt företag

1

50

30

80

Lönsam investering

1

100

50

150

Behov av stöd

1

100

100

200

Ökad sysselsättning

3

150

60

210

Nystartat företag

1

50

-

50

Ökad digitalisering

1

30

-

30

Summa

-

600

400

1 000

Ansökningsomgångar

Under 2023 kommer det vara två beslutsomgångar. En som pågår till och med den 30 april och en som pågår till och med den 30 september.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Magnus Jensen

Hållbar regional utveckling

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss