Aktuella vädervarningar i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostäder i Västerbotten - BoVä

Gruppbild av människor

BoVä anordnar dialogmöten för hela ekosystemet kring bostadsbyggandet i Västerbotten. Bilden är från en samverkansdialog i Skellefteå i februari 2024.

Bostäder i Västerbotten (BoVä) är en konjunkturöverbryggande samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt högt bostadsbyggande i länet trots den ekonomiskt svåra situation som råder.

Med en hållbar samhällsomvandling i fokus och med sikte på 20 000 långsiktigt hållbara bostäder till 2030, samlar BoVä aktörer som beställer, planerar, granskar, ritar, finansierar och bygger bostäder i Västerbottens län. Samtliga kommuner är inbjudna, med fokus på de kommuner som har störst behov av bostäder för att kunna kompetensförsörja den gröna samhällsomvandlingen.

Länsstyrelsen Västerbotten är initiativtagare till BoVä och arbetet koordineras åren 2023-2027 av länsarkitekt Elin Olsson. Ett första dialogmöte hölls på residenset i oktober 2023 och samlade ett 50-tal deltagare. Ytterligare ett möte har hållits i Skellefteå i februari 2024.

Genom BoVä kan vi öka insikter om förutsättningar och behov mellan berörda parter, ge möjlighet att bearbeta utmaningar tillsammans och skapa en plattform för påverkan. BoVä är en viktig insats som visar att vi gör allt vi kan lokalt, samtidigt som vi efterfrågar insatser från staten kopplat till riskdelning. BoVä är en viktig signal till länets lokala aktörer att vi vill kraftsamla för att upprätthålla takten i bostadsbyggandet, med de resurser och verktyg som står till buds.

BoVä’s fokus under 2024

  • Mäta och följa upp planerade och faktiska byggstarter.
  • Flexibla detaljplaner; vad innebär flexibla detaljplaner, vad är hinder och risker och hur kan de hanteras?
  • Hur säkerställer vi rätt kvaliteter, långsiktighet och hållbarhet i ett pressat ekonomiskt läge?
  • Vad är en ”attraktiv byggrätt” i en lågkonjunktur?
  • Affärsmodeller; var finns möjligheterna för nyproduktion/renovering och hur möjliggör kommunerna detta?
  • Vad kan hålla tillbaka bygg- och produktionskostnader?

För mer information

Ta del av analysen av marknadsförutsättningar och behov av bostäder i länet som Länsstyrelsen Västerbottens tog fram under 2023

Bostadsmarknadsanalys Västerbottens län 2023 Länk till annan webbplats.

Senaste nyheter om BoVÄ finns i vårt nyhetsarkiv. Sök på BoVÄ.

Nyheter och press Länk till annan webbplats.

Ingår du i målgruppen för BoVä’s träffar och vill delta, eller representerar du media och vill ställa frågor? Välkommen att kontakta Elin Olsson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss