Utreda förbindelserna till Holmön

Regeringen har gett Länsstyrelsen och Trafikverket i uppdrag att utvärdera hur förbindelserna till och från Holmön fungerat hittills och om de bör ändras.

I arbetet deltar även Region Västerbotten och Umeå kommun.

Aktuellt

  • Arbetet har inletts och är i en första fas inriktad på att uppdatera beslutsunderlag och etablera dialog. 
  • Trafikverket ska göra en teknisk utredning gällande trafiklösningar.
  • Länsstyrelsen ska göra en omvärldsanalys för att titta på hur liknande trafik bedrivs på andra platser
  • Umeå kommun ska titta på den framtida samhällsutvecklingen på ön.

Om uppdraget

Regeringsuppdraget omfattar bland annat servicenivå, hur trafikering kan ske, samt förutsättningar för finansiering. Utgångspunkten är att det ska vara möjligt att bo, leva, och verka i hela landet. En förutsättning är att kostnadsnivån för staten inte ska öka från nuvarande nivå.

Dialog och samverkan mellan parterna blir en viktig framgångsfaktor i arbetet med att finna en hållbar lösning.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 31 maj 2023.

Prenumerera på uppdateringar

Vill du prenumerera på uppdateringar i arbetet ill din e-post? Välj Prenumerera, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Vill du avsluta din prenumeration, välj Avsluta prenumeration, fyll i din e-postadress och tryck OK.

Hantera prenumeration

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss