Skyfallsliknande regn i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Samhällsomvandlingen i norr

Norra Sverige står mitt i en samhällsomvandling där enorma investeringar görs i industrins omställning till fossilfri produktion. I denna omvandling är Länsstyrelsens uppdrag och mål att bygga hållbara och robusta samhällen.

Vi ser tillväxt i Västerbotten och för att den ska bli långsiktig måste attraktiva samhällen byggas där både män och kvinnor trivs och vill leva och verka. Nya bostäder behövs och ett diversifierat näringsliv och arbetsmarknad med både produktion, tjänstesektor och offentlig sektor behöver förutsättningar att växa fram vid sidan om de stora industrierna. Energisystemet är en avgörande pusselbit, tillsammans med offentlig sektors förmåga att arbeta på nya, möjliggörande sätt.

Som en del i Länsstyrelsens arbete i samhällsomvandlingen har landshövding Helene Hellmark Knutsson startat fem initiativ inom olika områden.

Kvinnors företagande

De 4K är en plattform för kvinnor som äger, driver eller investerar i företag i Västerbotten. De 4K står för: kompetens, kapital, kontakter och kunder. Plattformen är ett samarbete med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och erbjuder ett flertal träffar per år, som ett komplement till andra lokala nätverk och initiativ.

Kvinnors företagande – De 4K

Bostäder i Västerbotten

Bostäder i Västerbotten (BoVä) är en konjunkturöverbryggande samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Syftet är att skapa förutsättningar för ett fortsatt högt bostadsbyggande i länet trots den ekonomiskt svåra situation som råder. Fokus ligger på de kommuner som har störst behov av bostäder för att kunna kompetensförsörja den gröna samhällsomvandlingen.

Bostäder i Västerbotten - BoVä

Energiförsörjning

För ett hållbart och robust energisystem i Västerbotten samverkar Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten genom att samla representanter från länets kommuner, organisationer och företag, nätägare, myndigheter och akademi för att tillsammans hitta flaskhalsarna i energisystemet, samverka i konkreta projekt och gemensamt ställa krav på den nationella nivån.

Samhällsomvandling i landsbygd

Expertgruppen för landsbygder är ett samverkansforum för attraktiva, hållbara livsmiljöer på Västerbottens landsbygd. Gruppen består av representanter från akademi, politik och civilsamhälle. Syftet är att generera kunskap och att identifiera möjligheter och utmaningar för att nå samsyn och ett gemensamt utgångsläge för vidare utveckling av länet.

Innovation inom offentlig sektor

SustainGov är ett innovationsprogram inom Impact Innovation med missionen att stötta offentlig sektor att bli ”den bästa versionen av sig själv”. Detta genom att skapa nya arbetssätt, metoder och samarbeten för att åstadkomma en systemförändring som leder till lösningar på de stora komplexa samhällsutmaningar vi står inför.

Webbplatsen impactinnovation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss