Samhällsomvandlingen i norr

Norra Sverige står mitt i en samhällsomvandling där enorma investeringar görs i industrins omställning till fossilfri produktion. I denna omvandling är Länsstyrelsens uppdrag och mål att bygga hållbara och robusta samhällen.

Vi ser tillväxt i Västerbotten och för att den ska bli långsiktig måste attraktiva samhällen byggas där både män och kvinnor trivs och vill leva och verka. Nya bostäder behövs och ett diversifierat näringsliv och arbetsmarknad med både produktion, tjänstesektor och offentlig sektor behöver förutsättningar att växa fram vid sidan om de stora industrierna. Energisystemet är en avgörande pusselbit, tillsammans med offentlig sektors förmåga att arbeta på nya, möjliggörande sätt.

Som en del i Länsstyrelsens arbete i samhällsomvandlingen har landshövding Helene Hellmark Knutsson startat fem initiativ inom olika områden.

Kvinnors företagande – De 4K

De 4K är en plattform för kvinnor som äger, driver eller investerar i företag i Västerbotten. Landshövding Helene Hellmark Knutsson har tillsammans med Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse skapat plattformen De 4K, för dig som är företagande kvinna.
4K står för: kompetens, kapital, kontakter och kunder.

De 4K erbjuder ett flertal träffar per år på olika platser i Västerbotten. På träffarna lyfts företagsfrågor med olika tematiska inriktningar genom inspirerande talare, workshops och personliga berättelser om företagsresor. Träffarna är dörröppnare till erfarenhetsutbyten, kontakter och potentiella samarbeten med andra företagare och investerare.
De 4K är ett länsövergripande komplement till lokala nätverk och initiativ.

Är du intresserad av att delta på framtida träffar, kontakta Susanna Lantz:
E-post till Susanna Lantz

De 4K, LinkedIn Länk till annan webbplats.

Senaste nyheter om De 4K finns vårt nyhetsarkiv. Sök på De 4K.
Nyheter och press

De 4K, Kraftsamling Västerbotten – för näringslivsfrämjare i Västerbotten

Under samma paraply som De 4K finns Kraftsamling Västerbotten, ett kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan kommuner, banker och organisationer som skapar förutsättningar för kvinnors företagande i länet.

Våren 2023 presenterade Handelshögskolan vid Umeå universitet en kartläggning av kvinnors företagande i Västerbotten, på uppdrag av landshövding Helene Hellmark Knutsson och Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse. Med utgångspunkt i kartläggningen samlar Kraftsamling Västerbotten representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor för att diskutera möjligheter och utmaningar kring kvinnors företagande i länet

Vill du veta mer om Kraftsamling Västerbotten, kontakta Susanna Lantz.
E-post till Susanna Lantz

Rapporten Kvinnors företagande i Västerbotten, Umeå universitet Länk till annan webbplats.

Sidan är under uppbyggnad.

Sidan är under uppbyggnad.

Sidan är under uppbyggnad.

Sidan är under uppbyggnad.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss