Remisser

Länsstyrelsen skickar förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer. Här kan du lämna synpunkter på remisserna.

Aktuella remisser

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss