Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Länsstyrelseinstruktionen

Förordningen (SFS 2017:868) med länsstyrelseinstruktion styr Länsstyrelsens verksamhet. I den beskrivs bland annat

 • Länsstyrelsens uppgifter
 • myndighetens ledning
 • samråd med andra myndigheter i vissa frågor
 • regler för olika delegationer
 • anställningsförfarande
 • landshövdingens tjänstebostad
 • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Hela förordningen i Notisum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag samt riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen. Det är riksdagen som beslutar om länsstyrelsernas verksamhet. Det är sedan vi som ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet.

Länsstyrelsens regleringsbrev på Ekonomistyrningsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsordning

Alla myndigheter är skyldiga att ha en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs och beslutas myndighetens organisation, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, till de delar det inte är reglerat i lag eller förordning.

Insynsråd

Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen ansvarar direkt inför regeringen för verksamheten. Till stöd finns ett insynsråd. Rådet ska vara ett stöd för myndighetschefen och kan i princip fylla samma funktion som en styrelse men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. De nu aktuella förordnandena gäller till och med 29 februari 2020.

Ordförande

Landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Ledamöter

 • Lorents Burman, KSO Skellefteå
 • Lotta Folkesson, Ordförande LRF Västerbotten
 • Maria Hedblom, Sparbanksstiftelsen Norrland
 • Tomas Mörtsell, KSO Storuman
 • Hans Adolfsson, Rektor Umeå universitet
 • Isak From, Riksdagsledamot
 • Elisabeth Björnsdotter Rahm, Riksdagsledamot
 • Martin Ärlestig, Fabrikschef, Komatsu Forest


Kontakt