Vandringsleder i Västerbotten

Här presenterar vi ett urval av länets vandringsleder, både längre och kortare turer. Några av lederna förvaltas av Länsstyrelsen, medan andra sköts av kommuner eller föreningar.

Vandra genom urskog och på kalfjäll. Gör en utflykt till klipporna vid havet eller hitta naturupplevelser i närheten av staden. I Västerbotten finns mycket för dig som vill uppleva naturen till fots.

Sträckan mellan Ammarnäs och Hemavan är ett fantastiskt sätt att uppleva Vindelfjällens naturreservat, ett av Europas stösta skyddade områden. Längs sträckan finns fem fjällstugor som drivs av STF. Här finns stugvärd, försäljning av matvaror och vid några av stugorna, bastu. Passa på att besöka naturum i Vindelfjällen i Hemavan och Ammarnäs där du kan lära dig mer om området. Kungsleden fortsätter i Norrbottens län och slutar i Abisko.

Kungsleden på vindelfjallen.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd

STF: Kungsledenlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten. Svenska turistföreningen driver övernattningsstugorna.

Kommun: Storuman och Sorsele

Vandra mellan Laisaliden och Hemavan med fantastisk utsikt mot norska toppar och glaciärer. Den nio kilometer långa leden är relativt lättvandrad utan att ge avkall på fjällkänslan.

Drottningleden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Leder och stugor på vindelfjallen.selänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Storuman

Följ Vindelälvens dalgång mot norska gränsen. Leden går till stor del genom fjällbjörkskog. Efter hela sträckan finns fina övernattningsstugor.

Leden fortsätter över på norska sidan förbi Virvasshytta och vidare ända ner till Krokstrand nära Mo i Rana. Du kan också välja att vandra Ammarfjället runt genom att vika av mot Skidbäcksstugan vid Dalavardostugan.

Vindelvaggileden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Leder och stugor på vindelfjallen.selänk till annan webbplats

Nyckel till de låsta stugorna efter Vindelvaggileden måste bokas och hämtas ut.

Boka nyckel till stugor efter Vindelvaggiledenlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Sorsele

Närlederna ger dig möjlighet att uppleva den storslagna fjällnaturen kring Ammarnäs. Alla leder utgår från orten vilket ger perfekta förutsättningar för dagsturer där du återvänder till byn och alla bekvämligheter framåt kvällen.

Närlederna på Naturkartanlänk till annan webbplats

Leder och stugor på vindelfjallen.selänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Destination Ammarnäs

Kommun: Sorsele

Upplev den unika urskogen med 500-åriga tallar och jätteblock. Här finns ett ledsystem med sex slingor som går att kombinera på olika sätt. Vill du övernatta finns två timrade kojor där det är gratis att bo.

Björnlandets nationalparklänk till annan webbplats

Björnlandets nationalpark på Naturkartanlänk till annan webbplats

Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Åsele

Den knappt 9 kilometer långa leden tar dig runt i Atoklimpens kulturreservat. Du kan även välja att göra en avstickare till Atoklimpens topp.

I närheten av Atostugan, intill Risbäcken, finns en tillgängliggjord rastplats med anpassade bänkar och bord. Det går även att komma upp med rullstol på bron över Risbäcken, där får du en fin vy upp mot toppen på det heliga fjället Atoklimpen.

Mer om Atoklimpenöppnas i nytt fönster

Vandringsleden i Atoklimpen på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Storuman

Vandra i ett obrutet vildmarksområde som sträcker sig från högfjäll till skogsland. Det finns flera markerade leder och skogsstigar som tar dig genom den hänförande naturen och upp på fjället. I reservatet finns också ett antal rast- och övernattningskojor.

Marsfjällets naturreservatöppnas i nytt fönster

Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd

Marsfjället på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Vilhelmina

Vandra på klipphällar, hoppa i sanddynerna, fika i fyrmästarbostaden och gå längs den lättillgängliga rampen upp till fyren. Den som vill promenera lite längre kan följa den åtta kilometer långa leden söderut över Svarthällorna. Inte långt från Grundskatan finns Västerbottens längsta sanddyner, de kilometerlånga Storsandsbankarna.

Mer om Bjuröklubböppnas i nytt fönster

Bjuröklubb på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Skellefteå

Kliv på färjan till Sveriges soligaste ö och gå på upptäcktsfärd efter någon av vandringslederna. Grusvägarna på Holmön och Ängesön har lite trafik och passar bra för cykelturer. Sommartid finns cykeluthyrning vid Byviken.

Mer om Holmöarnaöppnas i nytt fönster

Holmöarna på Naturkartanlänk till annan webbplats

Visit Holmönlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten

Kommun: Umeå

Isälvsleden sträcker sig mellan orterna Vindeln och Åmsele. Här vandrar du genom ett unikt landskap på spetsiga sandåsar som stupar brant ner mot vattnet. Leden är 60 kilometer lång och passerar genom flera naturreservat.

Isälvsledens hemsidalänk till annan webbplats

Isälvsleden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Friluftsfrämjandet i Vindeln

Kommun: Vindeln

Flottarstigen går från Överklinten till Robersfors Bruk. Vid bruksmuseet övergår den i Fiskestigen som tar dig ner till naturreservatet Klubben där Rickleån mynnar ut i Bottenviken. Den här delen av Rickleån har aldrig flottningsrensats och har kvar sin unika miljö.

Flottar- och Fiskestigen - Robertsfors kommunlänk till annan webbplats

Flottar- och Fiskestigen på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Robertsfors kommun

Kommun: Robertsfors

Utsikt från Tavelsjöberget.

Vandringsled som startar i centrala Umeå. Upptäck de många grottorna och bestig någon av topparna i Tavelsjöområdet. Efter leden finns flera grillstugor, vindskydd och rastplatser. Leden bjuder även dig som är en van cyklist på trevlig och bitvis utmanande cykling.

Tavelsjöleden på Umeå kommuns hemsidalänk till annan webbplats

Tavelsjöleden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Umeå kommun

Kommun: Umeå

Vännforsen.

Vandra vid de nedersta forssträckorna i den vilda och vackra Vindelälven. Här finns Vännforsens naturreservat och Långforsens strövområde, som är sammanlänkade av Vännforsleden. Efter lederna finns raststuga, rastplats och utkiksplatser.

Vännäs kommun: Vännforsleden och Långforsens strövområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vännforsleden och Långforsens strövområde på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Vännfors byaförening

Kommun: Vännäs

Norrsken över Bäcksjön.

Bäcksjön är ett omtyckt rekreationsområde utanför Umeå. Följ den natursköna leden längs Bäcksjöns strandlinje där avståndet till vattnet sällan är mer än ett par meter. Stanna till och fika vid någon av rastplatserna, eller ta ett dopp i sjön vid en solvarm sandstrand.

Fiskekort.se: Bäcksjönlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Skogsstyrelsen

Kommun: Umeå

Den outbyggda Lögdeälven är populär bland fiskare och vandrare. Fisket efter lax, havsöring och harr är av hög klass. Älven är känd för sina ravinlandskap, nipor och grottor. Tempelleden, Lögdeälvsleden och Lögdeälvens vildmarksled följer Lögdeälven från Fredrika till Nordmaling.

Naturguide Tempelledenlänk till annan webbplats

Nordmalings kommunlänk till annan webbplats

Bjurholms kommunlänk till annan webbplats

Tempelleden, Lögdeälvsleden och Lögdeälvens vildmarksled på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Nordmalings och Bjurholms kommun

Kommun: Nordmalings och Bjurholms kommun

Leden går genom Öreälvens natursköna dalgång. Längs hela sträckan finns utmärkta fiskesträckor och iordningställda platser för rast och övernattning. Leden passerar förbi de spektakulära Tallbergsbroarna och genom flera naturreservat.

Nordmalings kommunlänk till annan webbplats

Bjurholms kommunlänk till annan webbplats

Öreälvsleden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Nordmalings och Bjurholms kommun

Kommun: Nordmalings och Bjurholms kommun

Leden vid naturreservatet Vajsjön har byggts ut av föreningen Vajsjöns vänner. Nu kan du vandra runt hela sjön. Området ligger alldeles i närheten av Norsjö samhälle och är en viktigt plats för många fåglar.

Vajsjöns naturreservatöppnas i nytt fönster

Vajsjön runt på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Länsstyrelsen Västerbotten och föreingen Vajsjöns vänner

Kommun: Norsjö

Leden går genom naturreservatet Inneviksfjärdarna som är rastplats för en mängd fåglar på våren. Efter den drygt sex kilometer långa leden finns grillplatser och vindskydd. Leden passerar också Stackgrönnans båtmuseum.

Folder Öbergsleden från Skellefteå kommunlänk till annan webbplats

Innerviksfjärdarnas naturreservat

Öbergsleden på Naturkartanlänk till annan webbplats

Förvaltas och sköts av: Folkets hus Nyhamn

Kommun: Skellefteå

Hitta lederna i vår app

Ladda ner Västerbottens naturkarta via App Store länk till annan webbplatseller Google Playlänk till annan webbplats.

Västerbottens naturkarta finns också som webbsida: naturkartan.se/vasterbottenlänk till annan webbplats

Aktuellt om broar och stugor efter Länsstyrelsens leder

Här hittar du aktuell information om reparationer och avstängningar av Länsstyrelsens broar och stugor.

Aktuellt om stugor, leder och broar

Kontakt