Lapplandsleden - ny fjälled i södra Västerbottensfjällen

Öppen och fin terräng på sträckan mellan Borgafjället och Slipsiken.

Länsstyrelsen arbetar med en ny skid- och vandringsled som kommer att binda samman sträckan mellan Hemavan och Borgafjäll.

Lapplandsleden blir totalt 190 kilometer lång och hälften av sträckan består av redan befintlig led. Leden är en utveckling av det statliga ledsystemet i fjällen och förväntas vara klar 2021.

Fyra nya sträckor kopplar samman befintliga leder

Arbetet kommer att innebära att det inom några år finns en sammanhängande led genom hela Lapplandsfjällen från Borgafjäll till Hemavan och vidare på Kungsleden till Abisko.

I Västerbottensfjällen finns idag ingen sammanhållen led söder om Hemavan, utan bara kortare statliga leder. Genom att länka samman befintliga leder med fyra nya ledsträckor blir det möjligt att färdas hela vägen från Hemavan till Borgafjäll på en och samma led. Från Borgafjäll är det sedan möjligt att ansluta till fjällederna i Jämtlands län söderut till Gäddede.

Beräknas vara färdigt 2021

Det kommer att dröja till slutet av 2021 innan alla leder är sammankopplade. Till dess är leden som helhet att betrakta som stängd. Befintliga statliga leder som kommer att ingå i nya leden är självklart öppna under anläggningstiden.

Lapplandsleden

  • Budgeten är 4,3 miljoner kronor. Finansiering kommer från Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket
  • Länsstyrelsen kommer att anlägga broar, spänger och skyltar
  • Det finns fyra övernattningsstugor efter sträckan: Arevattnetlänk till annan webbplats, Åtnikstuganlänk till annan webbplats, Tjåkkelestuganlänk till annan webbplats och Slipsikstuganlänk till annan webbplats
  • Av fjällsäkerhetsskäl bygger Länsstyrelsen även två nya rastskydd, enklare byggnader med kamin där fjällbesökare kan söka skydd om vädret blir dåligt
  • Leden markeras med röda träkryss (vinterledsmarkering) och orange färg (sommarledsmarkering)

Mer om arbetet

Länsstyrelsen Västerbotten har beviljats medel från Landsbygdsprogrammet och Naturvårdsverket för att anlägga nya skid- och vandringsleder mellan Hemavan och Borgafjäll. Sträckningen är framtagen tillsammans med berörda samebyar.

Kontakt