Tillväxt

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla ska ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag.

För att skapa en hållbar tillväxt behöver arbete ske inom många olika områden som är viktiga för länet. Ofta innefattar det arbete inom områden som

  • landsbygd
  • energi- och klimat
  • miljöskydd
  • samhällsplanering
  • social hållbarhet.

Alla län i Sverige har dock olika förutsättningar och behov. Det är därför viktigt att det regionala tillväxtarbetet anpassas efter de egna förutsättningarna i länet.

Så arbetar vi med hållbar tillväxt

För att skapa hållbar tillväxt i länet arbetar vi med samverkan, tar fram strategier och fördelar bidrag för strategiska utvecklingssatsningar.

Främja samverkan och utforma strategier

För att skapa tillväxt i länet behöver vi arbeta tillsammans. Länsstyrelsens arbetar därför för att samordna och skapa förutsättningar för samverkan mellan viktiga aktörer i länet såsom statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, föreningar och andra frivilligorganisationer. Samverkan är inte minst viktig när regionala strategier tas fram för hur länet ska utvecklas. Strategierna anpassas efter de särskilda förutsättningar och behov som finns i länet.

Finansiering av utvecklingssatsningar

Länsstyrelsen fördelar bidrag och stöd för strategiska utvecklingssatsningar i länet.

Verksamhetsövergång av regionala företagsstöd

Den 1 januari 2019 skedde en verksamhetsövergång av regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och arbetet med det regionala service­programmet (RSP) från Länsstyrelsen till nya Region Värmland.

Region Värmland är en sammanslagning av Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss.

Från Länsstyrelsen har viss verksamhet, som ligger inom området Regional tillväxt, flyttats över till den nya Regionen. Det omfattar företagsstöd, vissa stöd till kommersiell service och arbetet med det regionala service­programmet (RSP).

Regionala företagsstöd (Region Värmlands webbplats) Länk till annan webbplats.

Kontakt

foretagsstod@regionvarmland.se

Björn Eiderbrant
Region Värmland
E-post bjorn.eiderbrant@regionvarmland.se
Tel 054-61 99 31

Marko Lasic
Region Värmland
E-post marko.lasic@regionvarmland.se
Tel 054-61 99 32

Kontakt gällande kommersiell service, Länsstyrelsen

Ylva Gustafsson
E-post Ylva.Gustafsson@lansstyrelsen.se
Tel 010-224 74 58

Kontakt