Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vårt uppdrag

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i hela länet.

Vi som arbetar här företräder Länsstyrelsen Värmland, och vi gör det genom att visa ansvar, bemöta alla väl och aldrig sluta engagera oss och söka ny kunskap.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Uppdraget som länsstyrelse och myndighet

Vårt generella uppdrag är att att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt att ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb, rättssäker och enkel service.

Vi ska:

  • verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar,
  • samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde,
  • främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer där,
  • samt att samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet.

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs, utöver grundkrav i myndighetsförordningen, av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev.

Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsen Värmlands vision

En samlande kraft för ett hållbart Värmland.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss