Risk för vattenbrist i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Georg Andrén

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Bengt Falemo är tillförordnat länsråd i Värmlands län sedan 1 april 2022. Bengt kommer närmast från tjänsten som avdelningschef vid Länsstyrelsen Värmland. Han började på Länsstyrelsen 2013 som enhetschef för Samhällsbyggnadsenheten. Han kom då närmast från statsrådsberedningen men har även erfarenhet från bland annat riksdagen och näringslivet. Förordnandet sträcker sig till dess att nytt ordinarie länsråd tillträtt.

Länsledningens kansli

Chefssekreterare Annika Wikman, håller i planering av landshövdingens kalender, bokningar och förfrågningar.

Ledningsstrateg Tanja Ekegren, håller i planering av arrangemang och möten samt mediakontakt för landshövding och länsråd.

Kontakt