Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Georg Andrén

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Emma Spak

Emma Spak är länsråd i Värmlands län sedan 5 december 2022. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där hon haft ansvar för operativ samverkan med Regeringskansliet, myndigheter och företrädare för kommuner och regioner.

Länsledningens kansli

Chefssekreterare Annika Wikman, håller i planering av landshövdingens kalender, bokningar och förfrågningar.

Ledningsstrateg Tanja Ekegren, håller i planering av arrangemang och möten samt mediakontakt för landshövding och länsråd.

Kontakt