Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Georg Andrén

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Emma Spak

Emma Spak är länsråd i Värmlands län sedan 5 december 2022. Hon kommer närmast från en tjänst som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där hon haft ansvar för operativ samverkan med Regeringskansliet, myndigheter och företrädare för kommuner och regioner.

Länsledningens kansli

Chefssekreterare Annika Wikman.

Pressansvarig Karin Hovedbo, planering av arrangemang samt mediakontakt för landshövding och länsråd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss