Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande. Det kan förlängas om personen inte har uppnått pensionsåldern. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska även följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövdingar infördes i Sverige redan 1634, då Axel Oxenstierna delade in landet i olika kungliga områden (län).

Landshövding Georg Andrén

Georg Andrén är landshövding i Värmlands län från och med 9 december 2019. Han kommer närmast från rollen som generalsekreterare på Diakonia. Georg Andrén var mellan åren 2014 och 2017 Sveriges ambassadör i Centralamerika. Georg Andrén har tidigare innehaft flera chefsuppdrag på bland annat Sida, Sveriges riksbank och Utrikesdepartementet.

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Johan Blom är länsråd i Värmlands län sedan 1 maj 2016. Johan kommer närmast från Myndigheten för yrkeshögskolan där han verkat som avdelningschef, men även vikarierande generaldirektör.

Innan sitt arbete på Myndigheten för yrkeshögskolan har Johan bland annat arbetat inom Arbetsförmedlingens organisation som chef på nationell, regional och lokal nivå.

Förordnandet som länsråd förlängdes i januari 2021 med ytterligare fem år, och sträcker sig nu fram till den 30 april 2026.

Länsledningens kansli

Chefssekreterare Annika Wikman, håller i planering av landshövdingens kalender, bokningar och förfrågningar.

Länsledningskoordinator Karin Hovdebo, håller i planering av arrangemang och möten samt mediakontakt för landshövding och länsråd.

Kontakt