Anslagstavla

Välkommen till Länsstyrelsen Värmlands officiella anslagstavla. Här anslås anställningsbeslut samt andra tillkännagivanden.

Anställningsbeslut

 

Tjänst

Namn

Beslutet anslås

Enhetschef, miljöskyddsenheten Pdf, 161.9 kB.

Marielle Nilsson

19/9 2023

Handläggare, förorenade områden Pdf, 162.2 kB.

Emma Dalman

19/9 2023

  


 

Överklaga beslut om anställning

Information om hur du överklagar ett anställningsbeslut finns under respektive pdf-fil i tabellen ovan. Pdf-filen öppnas genom att klicka på länken.

Övriga tillkännagivanden

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län

Länsstyrelsen har den 21 september 2023 fattat beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län.

Beslut om licensjakt efter varg i Värmlands län 218-7630-2023 Pdf, 623.1 kB.

Överklagan

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Värmland antingen via e-post; varmland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss