Remisser och yttranden

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Yttranden är indelade efter år i listningen nedan.

Länsstyrelsens remisser ligger under rubriken Våra remisser.

Yttranden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-och-MKB-Riskhanteringsplan-översvämningsdirektivet.pdföppnas i nytt fönster 3.4 MB 2021-03-31 11.44
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM Ändringar i förbudsförordning.pdföppnas i nytt fönster 166.5 kB 2020-11-19 14.43
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
439-8482-2015 regelverket om de kyrkliga kulturminnena(4326559)_TMP.pdf 127.3 kB 2018-05-04 14.48
Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 201613.pdf 120 kB 2018-05-04 14.48
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-Klimat-och-luftvardsstrategi.pdf 128.6 kB 2018-05-04 14.48
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-over-remiss-Torvutvinning.pdf 105.9 kB 2018-05-04 14.48
Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.pdf 136.6 kB 2018-05-04 14.48
Remissvar gällande Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.pdf 43.8 kB 2018-05-04 14.48
Remissyttrande anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.pdf 305.3 kB 2018-05-04 14.48
Remissyttrande Översyn av regelverket om kulturföremål.pdf 147.9 kB 2018-05-04 14.48
Slutligt samråd inför bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.pdf 19.2 kB 2018-05-04 14.48
Sysselsättning asylsökande kommunplacering av ensamkommande barn.pdf 114.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande jakt kron- och dovhjort.pdf 122.9 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande.pdf 142.4 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över Region Värmlands förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021.pdf 102 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över remiss avseende strategi för svensk viltförvaltning_4132883.pdf 131.7 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över remiss om Region Värmlands kulturplan(5029354).pdf 113.7 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-artskyddsbrott.pdf 149.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-boverkets-rapport-2015-32.pdf 247.6 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-brev-posten-med-komplettering.pdf 73.8 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-femarig-plan-varg-genetisk-forstarkning.pdf 160.7 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-fisk-musselvatten.pdf 138.3 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-Forarbevis-vattenskoter.pdf 92.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-illegalhandel-cites.pdf 28.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-indelningskommitten-SOU201648.pdf 224.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-invasiva-arter.pdf 139 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-kemikalieinsp-halsoskadliga-amnen-byggprodukter.pdf 93.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-livsmedelsverket-offentlig-kontroll.pdf 152.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-mer-flyg-bostader.pdf 112.9 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-Miljobedomningar.pdf 137.5 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-nationelltprogram-kyrkligakulturarvet.pdf 100.3 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-publicering-information-vattenskyddsomraden.pdf 212.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-sou-2015-89.pdf 116.9 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-specialforum-overklagan-jaktbeslut.pdf 134.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-trafikverket-anpassning-hastighetsgranser.pdf 90.2 kB 2018-05-04 14.48

För remisser äldre än 2016, vänd dig till Länsstyrelsen via e-post varmland@lansstyrelsen.se.

Våra remisser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-och-MKB-Riskhanteringsplan-översvämningsdirektivet.pdf 3.4 MB 2021-03-31 11.51
Remiss-med-missiv-Regionalt-åtgärdsprogram-för-miljömålen-2021-2025-remissversion.pdf 2.4 MB 2021-03-26 15.20
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-Energi-och-klimatstrategi-for-Varmland-remissversion.pdf 669.7 kB 2019-05-08 13.50
Remissvar Länsstyrelsen Värmland - Skattelättnad för arbetsresor.pdf 169.6 kB 2019-10-24 11.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
remiss-med-missiv-Handlingsplan-Grön-Infrastruktur-Varmland.pdf 12.3 MB 2018-05-04 14.25
Remiss-om-Regionalt-serviceprogram-2014-2020-Varmlands-lan.pdf 1 MB 2018-10-12 12.15

Om remissförfarande

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Om remisser (regeringen.se)länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395