Remisser och yttranden

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer. Yttranden ligger publicerade på denna sida i en månad. Remisser ligger kvar i en månad eller tills svarstiden löper ut.

Om du vill ta del av äldre remisser eller yttranden är du välkommen att höra av dig till oss på varmland@lansstyrelsen.se.

Våra remissyttranden

Det finns inga publicerade remissyttranden för år 2023 ännu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Våra remisser

Förslag till nya skäl och ytterligare inskränkningar för kulturreservat Krigsflygfält 16 Brattforsheden

Förändringar i markanvändning och nya kunskaper om krigsflygfältet gör att Länsstyrelsen överväger nya beslut. Besluten gäller nya skäl och ytterligare inskränkningar i rätten att använda mark inom kulturreservatet. Revideringen omfattar gällande beslut, skötselplan och byggnadsvårdsplan.

Syftet med kulturreservatet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget. Den övergripande målbilden för reservatet är en helhetskaraktär som väsentligen överensstämmer med beredskapstiden åren 1939–45.

Innan Länsstyrelsen fattar beslut om reviderade föreskrifter med mera skickas förslaget på remiss till berörda sakägare, myndigheter och kommuner.

Dokument finns under våra remisser 2023

Förslag till beslut med samtliga bilagor finner du under rullisten ovan, under rubriken våra remisser.

Observera att bilagor i remissen inte är kompletta och kommer färdigställas i efterhand. På bilagor finns noterat vilka uppgifter som saknas och ska infogas. Bilaga 3.9 saknas i denna remiss (Kopia av Ekonomiska kartan, 11D 2i, 1967, skala 1:20 000).

Synpunkter på förslaget

Du kan skicka in dina synpunkter på förslaget med e-post eller brev.

E-post: varmland@lansstyrelsen.se
Postadress: Länsstyrelsen Värmland 651 86 Karlstad

Vänligen hänvisa till det dokument synpunkten berör och ärendets diarienummer 435-8321-2023
Synpunkter ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 4 december 2023.


651 86 Karlstad

Vänligen ange ärendebeteckningen på den bevarandeplan som synpunkterna gäller. Beteckningen står angivet nederst på omslagets insida i bevarandeplanen.

Om remissförfarande

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Om remisser (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss