Remisser och yttranden

Varje år kommer det in en stor mängd remisser till Länsstyrelsen. Det innebär att vi får möjlighet att lämna synpunkter på förslag från olika departement, statliga verk med flera.

Länsstyrelsen skickar även egna förslag till beslut på remiss till berörda intressenter i länet, som kommuner, myndigheter och organisationer.

Yttranden är indelade efter år i listningen nedan.

Länsstyrelsens remisser ligger under rubriken Våra remisser.

Yttranden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-och-MKB-Riskhanteringsplan-översvämningsdirektivet.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. 3.4 MB 2021-03-31 11.44

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PM Ändringar i förbudsförordning.pdf Pdf, 166.5 kB, öppnas i nytt fönster. 166.5 kB 2020-11-19 14.43

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
6379-17-yttrande-vattenkraft-170927.pdf Pdf, 216.1 kB. 216.1 kB 2018-05-04 14.41
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-over-remiss-av-En-svensk-flygskatt-SOU-2016-83.pdf Pdf, 141.4 kB. 141.4 kB 2018-05-04 14.41
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-over-remiss-HVMS-kartlaggning-och-analys-av-vatten-HaVs-dnr-1770-17.pdf Pdf, 142.6 kB. 142.6 kB 2018-05-04 14.41
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-over-remiss-Solel.pdf Pdf, 120.2 kB. 120.2 kB 2018-05-04 14.41
Remiss-M2017-01633-Ee-av-Statens-energimyndighet.pdf Pdf, 59.8 kB. 59.8 kB 2018-05-04 14.41
Remiss-M2017-10714-Me-av-Miljo-och-energidepartementet.pdf Pdf, 124.1 kB. 124.1 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-foreskrifter-byggnadsminnen-434-4201-2017.pdf Pdf, 124.3 kB. 124.3 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-nationell-plan-transportsystemet-2018-2029.pdf Pdf, 161.3 kB. 161.3 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-regional-plan-transportinfrastruktur-orebro-2018-2029.pdf Pdf, 132.2 kB. 132.2 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-regional-plan-transportinfrastruktur-vastragotaland-2018-2029.pdf Pdf, 110.5 kB. 110.5 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-regional-transportplan-varmland-2018-2029.pdf Pdf, 161 kB. 161 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-riksintresseutredningens-Planering-beslut-hallbar-utveckling.pdf Pdf, 179.1 kB. 179.1 kB 2018-05-04 14.41
yttrande-samradsremisss-trafikpolicy-kristinehamn.pdf Pdf, 119.9 kB. 119.9 kB 2018-05-04 14.41
Yttrande-Tydligare-ansvar-roller-transportsektorn.pdf Pdf, 136.9 kB. 136.9 kB 2018-05-04 14.41

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
439-8482-2015 regelverket om de kyrkliga kulturminnena(4326559)_TMP.pdf Pdf, 127.3 kB. 127.3 kB 2018-05-04 14.48
Betänkandet Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 201613.pdf Pdf, 120 kB. 120 kB 2018-05-04 14.48
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-Klimat-och-luftvardsstrategi.pdf Pdf, 128.6 kB. 128.6 kB 2018-05-04 14.48
Lansstyrelsen-Varmlands-yttrande-over-remiss-Torvutvinning.pdf Pdf, 105.9 kB. 105.9 kB 2018-05-04 14.48
Promemoria om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.pdf Pdf, 136.6 kB. 136.6 kB 2018-05-04 14.48
Remissvar gällande Socialstyrelsens föreskrifter om statsbidrag till verksamhet med personligt ombud.pdf Pdf, 43.8 kB. 43.8 kB 2018-05-04 14.48
Remissyttrande anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.pdf Pdf, 305.3 kB. 305.3 kB 2018-05-04 14.48
Remissyttrande Översyn av regelverket om kulturföremål.pdf Pdf, 147.9 kB. 147.9 kB 2018-05-04 14.48
Slutligt samråd inför bedömning av områden av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning.pdf Pdf, 19.2 kB. 19.2 kB 2018-05-04 14.48
Sysselsättning asylsökande kommunplacering av ensamkommande barn.pdf Pdf, 114.5 kB. 114.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande jakt kron- och dovhjort.pdf Pdf, 122.9 kB. 122.9 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande.pdf Pdf, 142.4 kB. 142.4 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över Region Värmlands förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021.pdf Pdf, 102 kB. 102 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över remiss avseende strategi för svensk viltförvaltning_4132883.pdf Pdf, 131.7 kB. 131.7 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande över remiss om Region Värmlands kulturplan(5029354).pdf Pdf, 113.7 kB. 113.7 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-artskyddsbrott.pdf Pdf, 149.3 kB. 149.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-boverkets-rapport-2015-32.pdf Pdf, 247.6 kB. 247.6 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-brev-posten-med-komplettering.pdf Pdf, 73.8 kB. 73.8 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-femarig-plan-varg-genetisk-forstarkning.pdf Pdf, 160.7 kB. 160.7 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-fisk-musselvatten.pdf Pdf, 138.3 kB. 138.3 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-Forarbevis-vattenskoter.pdf Pdf, 92.5 kB. 92.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-illegalhandel-cites.pdf Pdf, 28.1 kB. 28.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-indelningskommitten-SOU201648.pdf Pdf, 224.1 kB. 224.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-invasiva-arter.pdf Pdf, 139 kB. 139 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-kemikalieinsp-halsoskadliga-amnen-byggprodukter.pdf Pdf, 93.1 kB. 93.1 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-livsmedelsverket-offentlig-kontroll.pdf Pdf, 152.3 kB. 152.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-mer-flyg-bostader.pdf Pdf, 112.9 kB. 112.9 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-Miljobedomningar.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-nationelltprogram-kyrkligakulturarvet.pdf Pdf, 100.3 kB. 100.3 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-publicering-information-vattenskyddsomraden.pdf Pdf, 212.5 kB. 212.5 kB 2018-05-04 14.48
Yttrande-sou-2015-89.pdf Pdf, 116.9 kB. 116.9 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-specialforum-overklagan-jaktbeslut.pdf Pdf, 134.3 kB. 134.3 kB 2018-05-04 14.48
yttrande-trafikverket-anpassning-hastighetsgranser.pdf Pdf, 90.2 kB. 90.2 kB 2018-05-04 14.48

För remisser äldre än 2016, vänd dig till Länsstyrelsen via e-post varmland@lansstyrelsen.se.

Våra remisser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-och-MKB-Riskhanteringsplan-översvämningsdirektivet.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2021-03-31 11.51
Remiss-med-missiv-Regionalt-åtgärdsprogram-för-miljömålen-2021-2025-remissversion.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2021-03-26 15.20

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Remiss-med-missiv-Energi-och-klimatstrategi-for-Varmland-remissversion.pdf Pdf, 669.7 kB. 669.7 kB 2019-05-08 13.50
Remissvar Länsstyrelsen Värmland - Skattelättnad för arbetsresor.pdf Pdf, 169.6 kB. 169.6 kB 2019-10-24 11.32

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
remiss-med-missiv-Handlingsplan-Grön-Infrastruktur-Varmland.pdf Pdf, 12.3 MB. 12.3 MB 2018-05-04 14.25
Remiss-om-Regionalt-serviceprogram-2014-2020-Varmlands-lan.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2018-10-12 12.15

Om remissförfarande

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Om remisser (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395