Fakturering

Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. Pdf-fakturor accepteras inte.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns flera alternativ att skicka e-faktura till oss (se nedan).

Följande gäller när du fakturerar oss:

 • Referens ska alltid anges på fakturan (fullständigt för- och efternamn på beställaren, som måste vara anställd på Länsstyrelsen Värmland).
 • 30 dagars förfallotid tillämpas.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera, godkänns inte.

Organisationsnummer: 202100-2395

GLN: 7340093212892

Olika sätt att skicka e-faktura

Använd något av nedanstående sätt. Vid problem kontakta oss via varmland@lansstyrelsen.se.

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Skicka e-faktura via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021002395

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och e-faktura/Svefaktura

E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning) Länk till annan webbplats.

Skicka e-faktura med transportprofil Bas (via ebMS-länk)


E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Observera att Single Face To Industry (SFTI) har fattat beslut att inte rekommendera Svefaktura som standard för offentliga sektorn från och med den 1 april 2021.
Enligt e-fakturalagen måste alla offentliga köpare som omfattas av upphandlingslagarna ta emot fakturor enligt den europeiska standarden, vilket Peppol BIS Billing 3, men inte Svefaktura, stödjer. Därför kommer möjligheten att sända Svefaktura i detta nätverk att fasas ut från den 1 april 2021.
Bakom SFTI står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten.

Skicka e-faktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Pappersfakturor

Fakturor ska skickas i elektroniskt format. Pappersfakturor accepteras inte längre.

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura, kontakta oss via varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt