Fakturering

Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. Pdf-fakturor accepteras inte.

Vi använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce. I första hand önskar vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL men det finns flera alternativ att skicka e-faktura till oss (se nedan).

Följande gäller när du fakturerar oss:

 • Referens ska alltid anges på fakturan (fullständigt för- och efternamn på beställaren, som måste vara anställd på Länsstyrelsen Värmland).
 • 30 dagars förfallotid tillämpas.
 • Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera, godkänns inte.

Organisationsnummer: 202100-2395

GLN: 7340093200752

Olika sätt att skicka e-faktura

Använd något av nedanstående sätt. Vid problem kontakta oss via varmland@lansstyrelsen.se.

 

Skicka e-faktura via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOLnätverket.

Adress i PEPPOL: 0007:2021002395

Vi tar emot:

 • Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura)
 • Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om PEPPOL och e-faktura/Svefaktura

E-handel och e-faktura (DIGG Myndigheten för digital förvaltning)länk till annan webbplats

Skicka e-faktura med transportprofil Bas (via ebMS-länk)


E-fakturaformat: SFTI Svefaktura

Vår Partsidentitet: 2021002395 (vårt organisationsnummer)

Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS

Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1018

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI´s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Skicka e-faktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

 • Inexchange
 • Pagero
 • Visma SPCS
 • Crediflow
 • Tieto
 • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Skicka e-faktura via Länsstyrelsens leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Skicka e-faktura via andra kommunikationslösningar

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (>100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste dock beställas av oss via Statens servicecenter. Kontakta i så fall oss på e-post enligt nedan.

Pappersfakturor

Fakturor ska skickas i elektroniskt format. Men om du har ett avtal med oss, tecknat före den 1 april 2019, som inte ställer krav på e-faktura, så kan du även fortsättningsvis skicka pappersfakturor tills avtalet löper ut.

Länsstyrelsen Värmland
FE 218
838 73 Frösön

Kontakta oss

För information och frågor om e-faktura, kontakta oss via varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt