Investeringsstöd för kalkfilterdiken 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga kalkfilterdiken. Syftet med stödet är att minska risken för fosforförluster till omgivande vattendrag.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för kalkfilterdiken på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Alla ansökningar poängsätts utifrån olika poängkrav. Du som söker stöd får i e-tjänsten vägledning om vilka svar och underlag som du behöver lämna. I e-tjänsten kan du också se hur dessa efterfrågade uppgifter kommer att bedömas och vilka krav som gäller för att få poäng.

Minimipoäng för stöd

För att din ansökan ska kunna beviljas måste den komma upp i minst 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Värmlands län har valt att förstärka samtliga nationella urvalskriterier. Mer information om de olika kriterierna som gäller för din ansökan hittar du enklast i e-tjänsten där du söker stöd.

Poängfördelning för aktuella urvalskriterier Pdf, 72.4 kB.

Mer information om urvalskriterier för samtliga stöd 2023-2027 Pdf, 1.9 MB.

Utlysningar

Ansökningar inom detta stöd hanteras genom utlysningar. Det innebär att det endast går att ansöka om stöd under den tidsperiod som anges i utlysningen. Ansökningar som kommer in inom ansökningsperioden konkurrerar med varandra om den budget som tilldelats utlysningen. Om den tilldelade budgeten inte räcker för att bevilja stöd till samtliga ansökningar som uppfyller stödvillkoren och minimipoängen kommer ansökningar med högst poäng att prioriteras.

Planerade utlysningar

Länsstyrelsen planerar att utlysa stöd till kalkfilterdiken under 2024. Information om ansökningsperiod och budget kommer att publiceras på denna sida i god tid innan ansökningsperioden börjar.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

E-post

Telefon

Torbjörn Eliasson

Postadress

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Landsbygdsstöd
651 86 Karlstad