Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hantering av torka inom lantbruk och djurhållning

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare hårt. På den här sidan samlar vi information relevant för just lantbrukare och djurhållare.

Hästägare

Stora delar av Sverige är i år påverkat av torka, med följder som innebär att beten torkar bort och att förstaskörden av vallfoder på många håll varit väsentligt mindre än normalt. Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på avseende beten och planera din grovfoderanskaffning med god framförhållning. Vi nås av information om att många funderar på att importera foder – något som kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige. Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar.

Producera och hantera foder på lantbruk och annan primärproduktion, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, Hästsveriges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är torrt i stora delar av Hästsverige, Lantbrukarnas riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foderbrist och betesförmedling

Långvarig torka kan leda till brist på tillgängligt foder. Använd gärna vår betesförmedling för att hitta mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark. Har du mark som någon annan skulle kunna beta eller upplåta för skörd? Anmäl då din mark i formulären. Djurägare kan också efterlysa mark för bete.

Betesförmedling i Värmlands län

Om torka och foderbrist, Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Undantag för kompensations­stödsområden och skyddszoner

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. För att ta hänsyn till torkan har Länsstyrelsen Värmland fattat ett beslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion.

Risk för akut foderbrist

Stödutfodring

Behöver du stödutfodra på betesmarker med särskild skötsel? I första hand ska du, om det är möjligt, låta stödutfodringen ske på intilliggande vallar. Det är okej om de sambetas med betesmarken. Stödutfodring kan också ske på delar som har allmän skötsel. Finns inte möjlighet till detta ska du höra av dig till länsstyrelsen så får vi göra en enskild bedömning för just din mark.

Lantbrukare som är certifierade för ekologisk produktion, men som har svårt att få tillgång till ekologiskt foder, kan ansöka om undantag hos Jordbruksverket för att få utfodra med icke ekologiskt foder.

Kontakt

Jordbrukarstöd

Behöver du hjälp med din ansökan eller har du frågor om stöden?
Ringa oss på vår stödtelefon. Vi har öppet från 09:00 till 12:00 och från 13:00 till 15:00. Du kan även skicka e-post.


Postadress till Länsstyrelsen för alla brev som gäller jordbrukarstöden:

Länsstyrelsen Värmland
Lantbruk, Jordbrukarstöd
651 86 Karlstad

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss