Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för akut foderbrist på grund av torkan

Översiktsbild från en åker, med höbalar utspridda runtomkring.

Det är mycket torrt på flera håll i länet. För att undvika akut foderbrist har Länsstyrelsen Värmland onsdag 14 juni fattat ett beslut som möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda och skyddszoner. Beslutet gäller för hela länet.

I särskilda fall kan Länsstyrelsen göra undantag från att göra avdrag till följd av villkorsfel som är direkt kopplade till extremväder, så som torka. Det kan till exempel gälla skörd av trädor och skyddszoner före de datum som gäller enligt regelverket.

Om du har behov av tidigare skörd på trädor och skyddszoner behöver du inte höra av dig till Länsstyrelsen. Detta hanteras i den löpande handläggningen.

Inriktningsbeslut om undantag från villkorsavdrag med anledning av torka Pdf, 131.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på det här

Om du behöver skörda trädor och skyddszoner i förtid behöver du inte ändra grödkod i din ansökan. Om du inte ändrar förblir grovfoderarealen inom kompensationsstödet oförändrad.

Behöver du stödutfodra på betesmarker med särskild skötsel? I första hand ska du, om det är möjligt, låta stödutfodringen ske på intilliggande vallar. Det är okej om de sambetas med betesmarken. Stödutfodring kan också ske på delar som har allmän skötsel. Finns inte möjlighet till detta ska du höra av dig till länsstyrelsen så får vi göra en enskild bedömning för just din mark.

Du når oss via En-Väg-In på 0771-67 00 00 eller så kan du mejla oss på jordbrukarstod.varmland@lansstyrelsen.se

Du som lantbrukare kan hjälpa andra genom att låta andra med foderbrist få ta skörd på dina marker. Söker du jordbrukarstöd behöver det alltså inte vara den som står på ansökan som har foderbrist för att få skörda i förtid.

Lantbrukare som är certifierade för ekologisk produktion, men som har svårt att få tillgång till ekologiskt foder, kan ansöka om undantag hos Jordbruksverket för att få utfodra med icke ekologiskt foder.

Tänk på att det finns regler kring leverans och import av foder. Mer information om detta kommer att publiceras på Jordbruksverkets webbplats inom kort.

Samlad information om torkan på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Betesförmedling

Länsstyrelsen Värmland har en betesförmedling som är användbar även i situationer som denna.

Betesförmedlingen på vår webbplats


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss