Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljörapport

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet? Då ska du lämna in en miljörapport varje år.

Lämna miljörapport varje år

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via svenska miljörapporteringsportalen. Miljörapporterna är viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Miljörapporten lämnar du in elektroniskt på Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) Länk till annan webbplats.

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Er rapport används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Vägledning om miljörapportering, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Verksamhetskoder

Det är viktigt att säkerställa att verksamhetskoderna som klassar er verksamhet är korrekta i samband med miljörapporteringen. Om koderna i miljörapporten inte stämmer överens med koderna i tillståndet, kan ni höra av er till er tillsynsmyndighet (det kan vara Länsstyrelsen eller kommunen) för uppdatering av koderna i SMP.

Kontakt

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, pyrolys, deponier, flygplatser, återvinningsanläggningar, muddermassor/dumpning, kompostering)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )
sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier )
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, kemisk industri, jordbruk, biogas)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)
rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss