Risk för gräsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skicka kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet

Om du som arbetar på kommunen får en anmälan om miljöfarlig verksamhet ska du skicka kopior av handlingarna till Länsstyrelsen. Du kan skicka in handlingarna via vår e-tjänst.

Vilka handlingar kan jag skicka in i e-tjänsten?

Du kan skicka in följande via e-tjänsten:

  • C-anmälan
  • anmälan om ändring av tillståndspliktiga verksamheter
  • anmälan om ändring av verksamheter som har tillstånd utan att ha tillståndsplikt.

Skicka in kopior på anmälan i vår e-tjänst

Använd e-tjänsten för att skicka in kopior på anmälningshandlingarna till Länsstyrelsen. I e-tjänsten kan du också begära tillsynsvägledning.

Kontakt

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)
mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, pyrolys, deponier, flygplatser, återvinningsanläggningar, muddermassor/dumpning, kompostering)
gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )
sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)
anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier )
jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, kemisk industri, jordbruk, biogas)
peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)
rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss