Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kontakt

Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)

anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, pyrolys, muddermassor/dumpning, kompostering)

gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )

sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier, vindkraft)

jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)

mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, biogas, verkstadsindustri, lösningsmedel, hamnar, kemisk industri, jordbruk, avfallsförbränning, energianläggningar, pyrolys)

peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)

rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss