Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Överta miljöfarlig verksamhet

Har du tagit över som verksamhetsutövare av en miljöfarlig verksamhet? Då behöver du meddela både Länsstyrelsen och din tillsynsmyndighet.

Uppgifter att ha tillhanda när du använder e-tjänsten

Se till att du har följande uppgifter tillhanda när du använder e-tjänsten:

  • anläggningsnummer (samma som i SMP och som anges på miljörapporter)
  • företagsnamn, adressuppgifter och e-postadress
  • faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
  • kontaktuppgifter till ansvarig person för verksamheten
  • kontaktuppgifter till miljöansvarig.

När kommunen är tillsynsmyndighet

Har du tagit över en verksamhet med tillstånd till miljöfarlig verksamhet på B-nivå och kommunen eller miljöförbundet är tillsynsmyndighet? Då behöver du meddela övertagandet till både dem och Länsstyrelsen.

Verksamheter som berörs av ekonomisk säkerhet

Om den miljöfarliga verksamheten som du tar över berörs av en ekonomisk säkerhet behövs en ny säkerhet för att få bedriva verksamhet. Kontakta oss för mer information.

Kontakt


Anders Mattsson
(Sågverk, täkter, fiskodlingar)

anders.mattsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 64

Gertrud Gybrant
(Avfall för anläggningsändamål, biogas, deponier, flygplatser, pyrolys, muddermassor/dumpning)

gertrud.gybrant@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 58

Sofia Göthblad
(Vindkraft, torvtäkt, täkter, sågverk )

sofia.gothblad@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 23

Jan Johansson
(Avfallsförbränning, cellulosaindustrier, energianläggningar, hamnar, krematorier, vindkraft)

jan.s.johansson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 59

Lina Jörnhagen
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering)

lina.jornhagen@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 74 42

Mats Bergström
(Avloppsreningsverk, järn- och stålindustri, livsmedel, lösningsmedel)

mats.bergstrom@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 52

Peter Sundell
(Cellulosaindustrier, biogas, verkstadsindustri, lösningsmedel, hamnar, kemisk industri, jordbruk, avfallsförbränning, energianläggningar)

peter.sundell@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 68

Sofie Sundler
(Avfall för anläggningsändamål, deponier, kompostering, återvinningsanläggningar)

sofie.sundler@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 78

Rikard Ulander
(Skrotverksamhet, täkter, verkstadsindustri, ytbehandling)

rikard.ulander@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 50

Annefrid Karlsson
(Livsmedel, kemisk industri, järn- och stålindustri, pyrolys)

annefrid.karlsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 73 60

Kontakt