Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Älgsjödammen

Utökat samrådsunderlag för återställande av vattentröskel

Länsstyrelsen har för avsikt att återställa den sjötröskel som under flottningseran grävdes bort och ersattes med en flottledsdamm.

Syftet är att skapa fria vandringsvägar för fisk och andra vattenlevande organismer, återställa utloppet till ett mer naturligt tillstånd, vilket långsiktigt säkrar och förbättrar förutsättningarna för arter så som till exempel öring (Salmo trutta) och flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera).

Vidare innebär åtgärderna att skötsel och underhåll blir minimal, samt att risken för haveri eller dammbrott upphör.

Bilaga 1. Sjötröskel - teknisk beskrivning, Norconsult Pdf, 101.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Bilaga 2. Hydrologiska effekter av åtgärder, SMHI Pdf, 1.2 MB.
Bilaga 3. Bevarandeplan Natura 2000, Länsstyrelsen Värmland Pdf, 377.6 kB.
Bilaga 4. Genetisk analys av öring från Älgån, SLU Pdf, 1.1 MB.
Bilaga 5. Utökat samrådsunderlag, Länsstyrelsen Värmland Pdf, 942.5 kB.

Kontakt