Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Planerade restaureringsprojekt i vattendrag

Under förutsättning att Länsstyrelsen får tillräcklig finansiering.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Hällsjöälven.pdf Pdf, 294.4 kB. 294.4 kB 2024-04-10 16.01
Billan.pdf Pdf, 404.7 kB. 404.7 kB 2024-04-10 16.01
Dalsälven.pdf Pdf, 308.5 kB. 308.5 kB 2024-04-10 16.01
Gullsjöälven.pdf Pdf, 286.8 kB. 286.8 kB 2024-04-10 16.01
Klarälven sträckan mellan Höljes-Sysslebäck.pdf Pdf, 134.5 kB. 134.5 kB 2024-04-10 16.01
Lungälven.pdf Pdf, 258.6 kB. 258.6 kB 2024-04-10 16.01
Svartån.pdf Pdf, 282.1 kB. 282.1 kB 2024-04-10 16.01
Torgilsrudsälven.pdf Pdf, 301.3 kB. 301.3 kB 2024-04-10 16.01
Älgån_Mörtebäcken.pdf Pdf, 262.2 kB. 262.2 kB 2024-04-10 16.01
Öjenäsbäcken.pdf Pdf, 200.8 kB. 200.8 kB 2024-04-10 16.01

Projektbeskrivningar Likan och Fämtan

Under 2024 kommer Länsstyrelsen Värmland att söka projektmedel för restaureringsåtgärder i vattendragen Likan och Fämtan.

Projektbeskrivning Likan, pdf Pdf, 249.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Projektbeskrivning Fämtan, pdf Pdf, 247.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss