Miljörapport

Bedriver du en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet? Då ska du varje år lämna in en miljörapport.

Du som bedriver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport till tillsynsmyndigheten, via svenska miljörapporteringsportalen. Miljörapporterna är viktiga informationskällor för allmänhet, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Miljörapporten lämnar du in elektroniskt via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP).

Senast den 31 mars varje år ska miljörapporten för kalenderåret innan vara inlämnad. Rapporten ska bland annat innehålla redovisning av hur villkoren för ert tillstånd följs. Er rapport används av tillsynsmyndigheten och Naturvårdsverket som i sin tur rapporterar miljöläget nationellt och internationellt.

Verksamhetskoder

Det är viktigt att säkerställa att verksamhetskoderna som klassar er verksamhet är korrekta i samband med miljörapporteringen. Om ni är osäkra kan höra av er till er tillsynsmyndighet (det kan vara Länsstyrelsen eller kommunen) om vilka koder som ska användas. Se till att ni använder rätt klassningskoder innan miljörapporten lämnas in.


Kontakt

Anders Mattsson

Handläggare

Annefrid Karlsson

Handläggare

Ann-Marie Fransson

Handläggare

Gertrud Gybrant

Handläggare

Jan Johansson

Handläggare

Lina Jörnhagen

Handläggare

Mats Bergström

Hangläggare

Peter Sundell

Handläggare

Sofie Sundler

Handläggare

Christina Hägglund

Enhetschef