Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rovdjursavvisande stängsel

Hos länsstyrelsen kan du söka bidrag för rovdjursavvisande stängsel och för röjning under rovdjursavvisande stängsel. På den här sidan kan du göra din ansökan.

Bidrag för stängsel

Du kan skydda dina tamdjur mot rovdjursangrepp genom att sätta upp ett rovdjursavvisande stängsel. Rovdjursavvisande stängsel består till exempel av ett 4–5 trådigt elstängsel eller ett fårnät kompletterat med två eltrådar.

Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel, Sveriges lantbruksuniversitetLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan få stängselbidrag

  • om du bedriver näringsverksamhet med får
  • om du bedriver näringsverksamhet med get
  • om du har utrotningshotade lantraser
  • om du har biodling
  • för att renovera tidigare uppförda rovdjursavisande stängsel.

I vissa fall kan du även få bidrag för mindre besättningar, eller om du har häst eller nötboskap. Kontakta Länsstyrelsen för att få mer information.

Villkor

  • Du måste underhålla stängslet i minst 5 år.
  • Ditt företag får inte ha ekonomiska svårigheter eller betalningskrav. Därför kan vi komma att ta en kreditupplysning när du söker bidrag.

Bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel

Fyll i formuläret för att ansöka om bidrag för röjning under rovdjursavvisande stängsel. Dokumentation på röjningen kommer efterfrågas, notera spänning före och efter röjning samt fotografera före och efter röjning. Länsstyrelsen kan även göra stickprovskontroller av stängsel för att följa upp stängslens funktion och kontrollera att villkoren uppfylls.

Uppgifter om dig som söker
Jag ansöker i egenskap av: * (obligatorisk)
Jag ansöker i egenskap av:











Kontonummer ska tillhöra den som söker, inte någon annan.


Diarienummer/journalnummer på beslut om beviljat stängselbidrag, samt längd på stängslet. Om din ansökan gäller fler stängsel kan du ange samtliga här. Spänningen på stängslet kan också anges här, (både före och efter, om sådan uppgift finns).
Har du tidigare fått bidrag i form av "Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år) * (obligatorisk)
Har du tidigare fått bidrag i form av "Statligt stöd av mindre betydelse (2017:1254)" under de senaste tre beskattningsåren (inklusive nuvarande år)


Statligt stöd av mindre betydelse kan till exempel vara särskilt stöd efter torkan 2018 eller ersättning för indirekta skador efter angrepp av rovdjur, till exempel inköp av extra foder eller kostnad för extra arbete i samband med angreppet.
Om du har fått bidrag, ange summan du fått i bidrag för varje år.
Observera att du inte får ta emot mer än 20 000 euro i stöd av mindre betydelse under en treårsperiod. Du blir återbetalningsskyldig om du tar emot mer stöd.



Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år? * (obligatorisk)
Har du fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år?


Om du har fått bidrag för att röja under rovdjursavvisande stängsel tidigare år, ange summa och år


Jag intygar att: * (obligatorisk)
Jag intygar att:

Jag intygar att: * (obligatorisk)
Jag intygar att:

Jag intygar att: * (obligatorisk)
Jag intygar att:

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss