Statistik över angrepp av björn, lo eller varg

Ett antal övergripande bilder som visar data från 2003 och framåt.

Antal får angripna av björn, lodjur eller varg i Värmland

Observera, visar inte antal angreppstillfällen, utan visar sammanlagt antal angripna djur.

Antal får angripna av björn, lodjur eller varg i  Värmland

Hundar skadade eller dödade av rovdjur

Observera, visar inte antal angreppstillfällen, utan antal angripna djur.

Hundar skadade eller dödade av rovdjur

Kontakt

Viltförvaltning Värmland

Vilttelefon

Telefontider: Måndag - Fredag kl. 09:00 - 12:00
Telefon: 010-224 71 40

Viltmejl
Du kan även kontakta oss via vår viltmejl.
Ange dina kontaktuppgifter samt vad det är du vill ha hjälp med.