Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidig upptäckt av narkotika

Utbildningen handlar om att tidigt upptäcka narkotikaanvändande hos ungdomar och vänder sig till dig som arbetar i skolan. Utbildningen syftar till att inspirera till fortsatt arbete och att du blir motiverad att agera.

Så genomför du utbildningen

Du kan titta på utbildningen enskilt eller tillsammans med kollegor. Du kan se alla filmerna i en följd eller dela upp dem, avgör vad som fungerar bäst för just dig och din skola.

Utbildningen tar cirka 45 minuter att genomföra (utan diskussionsfrågor) och består av 12 avsnitt.

Teknisk information

För att se filmerna textade på svenska, klicka på kugghjulet i högre hörnet och sätt på undertexterna.
Om filmerna laggar finns det en länk till filmen på Mediaflow under varje film som du kan använda.

LYCKA TILL!

Annika Holmqvist, områdeschef Osby kommun, inleder utbildningen (tid 02:43).

Du kan göra skillnad (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Härligt, nu är du igång med utbildningen.

Anna Nordin, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Skåne upplyser om förekomsten av narkotika (tid 01:09).

Hur vanligt är narkotika bland elever? (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Genomför ni någon drogvaneundersökning på din skola eller i din kommun? Vad visar siffrorna och hur kan ni använda dem?

Thor-Leif Sjölin, träslöjdslärare Ängelholms kommun, informerar om vikten av relationen till och samarbetet med vårdnadshavare (tid 02:02).

Vi bygger tillit tillsammans (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Hur samverkar ni med vårdnadshavare?
 • Hur ser upplägget ut på föräldramöten, finns det tid för frågor gällande ANDTS?
 • För tips på information som är relevant att lyfta på föräldramöte samt mer information om föräldraskapsstöd – hör av dig till kommunens ANDTS-samordnare.

Camilla Pettersson, Fil. Dr. Kand i Folkhälsovetenskap ger information om risk- och skyddsfaktorer (tid 06:03).

Risk och skyddsfaktorer (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Vilka skyddsfaktorer har du möjlighet att påverka (t ex att eleverna trivs i skolan eller blir uppmärksammade för bra saker eller beteenden)?
 • Vilka riskfaktorer har du möjlighet att påverka? (till exempel brist på samhörighet, ofullständiga betyg, elever som inte trivs eller skolkar)
 • Hur uppmärksammar du elever med flera riskfaktorer?
 • Hur samarbetar du med andra aktörer för att minska antal riskfaktorer och öka antal skyddsfaktorer?

Joakim Nyberg, kommunpolis Lund och Sara Gunnarsson Forsberg, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Skåne diskuterar vad lagen säger om narkotika och vad skolpersonal bör vara uppmärksamma på (tid 03:59).

Viktigt att veta om narkotika (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Hur ser er skolgård ut, hittar ni tecken på narkotikaanvändning?
 • Hur ser trafiksituationen ut runt och i anslutning till skolgården?
 • Har ni märkt av att det finns elever som har dubbla telefoner? Hur har ni hanterat situationen då?
 • Hur ser samverkan ut med polisen på din skola och i din kommun?

Rizlapapper är tillbehör för att rulla egna cigaretter.

 

Mer om hälso- och sociala effekter av cannabis

Faktafilm om cannabis baserad på en forskarrapport från WHO (tid 03.30).

Tove Kjellberg, socionom och Pernilla Sandgren, överläkare, på Maria mottagning Mellersta Lund upplyser om tidiga tecken av narkotikabruk (tid 04:22).

Tidiga tecken på narkotikabruk (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Kom ihåg!

Tidiga tecken på narkotikabruk

 • Skolresultaten förändras
 • Umgänge byts
 • Nyfiken på alkohol och tobak
 • Drogliberal inställning
 • Nya och kraftiga humörsvängningar
 • Nytillkomna koncentrationssvårigheter
 • Ökat behov av pengar
 • Minskat intresse för fritidssysselsättning
 • Minskad kontakt med familjen

Maria Skåne finns på flera orter och är regionens mottagningar för de som är under 25 år och har problem med alkohol eller andra droger. I andra län och regioner finns annat stöd.

Kontakta kommunens ANDTS-samordnare för att få veta hur stödet ser ut där du arbetar.

Anna Wallin, socionom på Skånes kommuner informerar om vikten av och din skyldighet som skolpersonal att anmäla oro (tid 04:53).

Skyldigheter (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Finns det några hinder för att göra orosanmälningar från vår skola?
 • Finns det rädsla kopplat till att göra en orosanmälan?
 • Hur fungerar våra rutiner kring vem som skriver under en orosanmälan?

Ungdomar berättar varsin historia. Historierna är fiktiva men situationer är hämtade från erfarenheter av medarbetare inom skola och socialtjänst (tid 02:43).

Annika Holmqvist, områdeschef Osby kommun och Anna Nordin, Brottsförebyggande samordnare Länsstyrelsen Skåne samtalar om rutiner för upptäckt av narkotika (tid 05:05).

Rutiner (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Har du koll på din skolas rutiner?
 • Vad är du trygg med?
 • När ska du agera?
 • Hur ska du agera?

Sara Gunnarsson Forsberg, ANDTS-samordnare Länsstyrelsen Skåne redogör vad forskning visar och ger tips hur skolan kan arbeta (tid 06:25).

Skolans förebyggande arbete (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Vilka aktiviteter planerar ni att genomföra på skolan?

Vad kan skolan göra?

 • Ge elever förutsättningar att klara skolan
 • Integrera ANDTS i den ordinarie undervisningen
 • Utveckla goda kamratrelationer
 • Gemensamt ställningstagande mot ANDTS

Insatser som bör undvikas

 • Majoritetsmissförstånd
 • Skrämselpropaganda
 • Personliga berättelser
 • Samla elever med riskfyllt beteende i grupp
 • Temadagar kring negativa konsekvenser

Kontakta gärna kommunens ANDTS-samordnare för att ta reda på vilket arbete som pågår och vad som sker framöver.

Anna Nordin, Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Skåne påminner om vikten av att samverka (tid: 01:26)

Samverka med andra (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Diskutera gärna!

 • Vad ska samverkan leda till?
 • Vilka mål ska ni nå?
 • Vilken samverkan finns redan?

Anna Nordin, Brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Skåne avslutar utbildningen. (tid 00:35).

Nu kan du göra skillnad (Mediaflow) Länk till annan webbplats.

Grattis!

Du har nu genomfört utbildningen. Vi delar inte ut något diplom men vi som har tagit fram utbildningen säger BRA JOBBAT!
Fortsätt att göra det goda arbete du gör för att förebygga narkotika bland våra ungdomar.

Kom ihåg, om du hjälper en elev så gör det stor skillnad!

Har du frågor om skolans förebyggande arbete – hör gärna av dig till din kommunala ANDTS-samordnare i kommunen.

Har du frågor eller synpunkter om utbildningen hör gärna av dig till oss på Länsstyrelsen Skåne, du når oss lättast på:

Tidigupptacktnarkotika.skane@lansstyrelsen.se

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss