Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt på varg överlåts till länsstyrelserna

Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till flera länsstyrelser, bland annat Länsstyrelsen i Uppsala län.

Arbetet med att besluta om eventuell licensjakt på varg 2024 inleds nu. Det blir en dialog inom och mellan länsstyrelserna i mellersta Sverige. Besluten kommer att baseras på flera olika mål, möjligt uttag samt resultat av inventeringar.

Målen är att fortsatt ha gynnsam bevarandestatus, sträva efter att minska tätheten där den är som störst samt ta hänsyn till socioekonomiska konsekvenser i enlighet med tidigare politiska beslut, säger Jonas Bergman, enhetschef på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Naturvårdsverkets utgångspunkt har varit att förvaltningen av varg i så stor utsträckning som möjligt ska vara regional i enlighet med beslutad rovdjurspolitik.

Arbetet har precis inletts och det är för tidigt att säga vilka län som kan, vill och kommer att fatta beslut om licensjakt på varg 2024, avslutar Jonas Bergman.

Naturvårdsverkets nyhet: Beslut om licensjakt på varg överlåts till mellersta och södra Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss