Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos församlingen som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida askan.

I Stockholm är det kommunen som ansvarar för all begravningsverksamhet, inte församlingarna.

Sprida aska över vatten

Aska ska alltid strös ut på ett respektfullt sätt. Om askan ska strös ut över vatten kan en sjösättningsurna användas om den omedelbart börjar lösas upp när den kommer i kontakt med vatten. En beständig urna är aldrig tillåtet att använda för att sänkas ned i vattnet.

Länsstyrelsen tolkar ”strös ut” ändamålsenligt och anser att en sjösättningsurna som löses upp i vattnet sprider askan på ett etiskt och respektfullt sätt. Det är inte ett krav att använda en sjösättningsurna för att sprida askan över vatten.

Begär anstånd om senare kremering

Kremering av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Är det inte möjligt att ordna med kremering inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd om senare kremering hos Skatteverket.

Begravning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Anstånd om senare askspridning vid kremering

Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Är det av någon anledning efter kremering inte möjligt att ordna med spridning av askan inom ett år från kremeringen kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan. Sådant anstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl för det.

Praxis för utströende av aska

 • Askan får spridas över vatten minst 300 meter från land.
 • Askan får spridas över land minst 300 meter från bebyggelse.

Länsstyrelsen Stockholm är restriktiv med tillstånd

Det finns geografiska skillnader och undantagen kan se olika ut i landet. Länsstyrelsen Stockholm är fortsatt restriktiv med att ge tillstånd till landsspridning inom Stockholms län. Anledningen är att i princip alla grönområden inom länet kan antas användas till fritidsaktiviteter och liknande.

I Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län kommer Länsstyrelsen också att tillämpa ett restriktivt synsätt och som huvudregel inte bevilja tillstånd i naturreservat, nationalparker, strandområden eller där många människor vistas, till exempel vandringsleder och stigar. Det får inte finnas bebyggelse i närheten av spridningsområdet eller risk att människor vistas i eller i närheten av spridningsområdet.

Observera att du alltid behöver markägarens medgivande för spridning av askan över land.

Utströendet bör ske inom stora skogs- och fjällområden samt vid hav eller större sjöar där ett utströende inte kan leda till uppkomsten av begravningsplatser- eller släktgravar. Ett längre avstånd kan vara nödvändigt, till exempel i skärgårdsmiljöer där allmänheten i stor utsträckning vistas.

Delning av aska

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få dela askan efter en avliden. Tillstånd får du endast endast om det finns synnerliga skäl för det, en del av askan ska gravsättas utomlands och det är uppenbart att man kommer att hantera askan på ett pietetsfullt sätt.

Ansökan om tillstånd till delning av aska ska innehålla uppgifter om

 • den avlidne
 • sökandens relation till den avlidne
 • en beskrivning av skälen för ansökan.

Bifoga även dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

Det finns ingen speciell blankett för delning av aska. Enklast är att du använder e-tjänsten Ansökan om tillstånd att strö ut aska efter avliden men det går även bra att mejla eller posta in ansökan.

Gravsättningstvister

Om de efterlevande inte kan enas om kremering ska ske eller om gravsättningen, kan man som anhörig begära medling hos huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd. Om enighet inte kan uppnås under medlingen ska huvudmannen lämna över tvisten till länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då besluta om vem av de efterlevande som ska bestämma om kremering eller om gravsättningen.

Observera att länsstyrelsen kan fatta beslut i dessa ärenden först efter att medling har skett.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

 • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.

Du kan också behöva skicka med:

 • En fullmakt för eventuellt ombud.
 • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Ansök om att strö ut aska

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen i Stockholms län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

 1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
 2. Vi utreder ditt ärende.
 3. Vi fattar beslut i ärendet.
 4. Du får beslutet hemskickat.
 5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Intyg av utströende av aska efter avliden

I vår e-tjänst kan du intyga att utströende av aska efter avliden skett i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar intyg av utströende av aska för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Kontakt

Enheten för förvaltning

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss