Begravningsombud

Begravningsombud granskar begravningsverksamheter, och undersöker bland annat hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Uppdraget som begravningsombud handlar om att säkerställa att de personer som inte tillhör Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. Det är länsstyrelsen som utser begravningsombud.

Den som är folkbokförd i Sverige ska betala en avgift för begravningsverksamheten (begravningsavgift). Begravningsombud ska granska att de som ansvarar för begravningsverksamheten använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt.

Begravningsverksamhet är de åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av allmänna begravningsplatser.

I Stockholms län är Svenska kyrkans församlingar ansvariga (huvudmän) för begravningsverksamheten i alla kommuner i länet förutom Stockholms stad. I Stockholms stad är kommunen huvudman för begravningsverksamheten. Det är huvudmannens skyldighet att anordna och hålla allmänna begravningsplatser för de som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla, oberoende av trostillhörighet.

Huvudmannen ska dessutom kunna erbjuda särskilda gravplatser för de som inte tillhör något kristet trossamfund. Det kan vara inom det egna förvaltningsområdet eller ett närliggande förvaltningsområde. En särskild gravplats är en gravplats vars läge och utformning är motiverad utifrån livsåskådning, religion eller begravningsseder.

 1. Botkyrka församling
 2. Grödinge församling

Margareta Wijkström
072-229 24 00

Danderyd församling

Håkan Jakobsson

070-738 34 13

 1. Ekerö pastorat med församlingarna Ekerö, Adelsö-Munsö och Lovö
 2. Färingsö församling

Eva Laurén, 070-733 82 78

Stefan Roos, 070-313 76 91

Haninge pastorat med församlingarna Dalarö-Ornö-Utö, Österhaninge och Västerhaninge-Muskö

Bo Forslund

070-651 89 48

Huddinge pastorat med församlingarna Huddinge, Trångsund-Skogås, Flemingsberg och S:t Mikael

Vibeke Bildt

Järfälla församling

Jan de Waern

073-941 00 59

Lidingö församling

Allan Lundin

070-877 69 80

 1. Boo församling
 2. Nacka församling
 3. Saltsjöbadens församling

Vakant

Roslagens västra pastorat med församlingarna

 • Edsbro-Ununge
 • Fasterna
 • Gottröra
 • Husby-Skederid-Rö
 • Häverö-Edebo
 • Närtuna
 • Rimbo

Roslagens östra pastorat med församlingarna

 • Blidö
 • Estuna-Söderbykarl
 • Frötuna
 • Lohärad
 • Länna
 • Norrtälje-Malsta
 • Riala
 • Roslagsbro-Vätö
 • Rådmansö
 • Väddö

Nicklas Salmin, 070-671 84 01

Agneta Pettersson, 070-721 21 19

Turinge-Taxinge församling

Dan Fagerlund

072-226 96 22

 1. Nynäshamns församling
 2. Sorunda församling
 3. Ösmo-Torö församling

Camilla Elmius

073-616 73 09

 1. Sigtuna församling
 2. Märsta pastorat

William Petersson, 070-52 526 84

David Lundquist, 070-525-22-30

Sollentuna församling

Hussain Barkat

070-498 29 83

Solna församling

Ida Dahlgren

073-370 39 18

 1. Hölö-Mörkö församling
 2. Södertälje pastorat
 3. Järna-Vårdinge pastorat

Sören Lekberg

070-574 51 10

Tyresö församling

Bo Forslund

070-651 89 48

 1. Kungsängen-Västra Ryds församling
 2. Bro församling, Uppsala stift

Ida Dahlgren

073-370 39 18

 1. Eds församling
 2. Fresta församling
 3. Hammarby församling

Tuulikki Ilola

070-861 83 52

 1. Vallentuna församling
 2. Össeby församling

Barkat Hussain, 070-498 29 83

Vaxholms församling

Allan Lundin

070-877 69 80

 1. Gustavsberg-Ingarö församling
 2. Djurö, Möja och Nämdö församling
 3. Värmdö församling

Ivar Fors

070- 571 69 77

Österåkers pastorat med församlingarna Ljusterö-Kulla och Österåker-Östra Ryd

Johan Carselind

070-108 77 43

 1. Enköpings pastorat med församlingarna Enköping, Veckholm, Boglösa, Tillinge och Södra Åsunda, Sparrsätra-Bred och Villberga
 2. Fjärdhundra församling
 3. Lagunda församling

Vakant

 1. Nora församling
 2. Vittinge församling
 3. Västerlövsta pastorat
 4. Östervåla-Harbo pastorat

Lars Persson, 076-390 24 81

Hans-Göran Björk, 070-885 85 20

Håbo pastorat med församlingarna Övergran, Kalmar-Yttergran, Skokloster och Häggeby

Arne Nordesjö

070-425 33 54

Knivsta pastorat med församlingarna Knivsta, Östuna, Husby-Långhundra, Lagga, Alsike och Vassunda

Jessica Friberg

018-13 14 54

 1. Tierps pastorat med församlingarna Hållnäs-Österlövsta, Tolfta och Västland
 2. Vendel-Tegelsmora församling
 3. Tierp-Söderfors församling

Viktoria Söderling, 0293-21 85 14

Lars-Göran Birkehorn Karlsen, 070-250 15 01

Uppsala pastorat med församlingarna Uppsala domkyrkoförsamling, Helga Trefaldighet, Gottsunda, Gamla Uppsala och Vaksala

Arne Nordesjö och Inger Söderberg

 • Almunge pastorat med församlingarna Almunge, Faringe och Knutby-Bladåker
 • Rasbo pastorat med församlingarna Rasbo, Rasbokil, Stavby och Tuna
 • Norra Hagunda församling
 • Balingsta pastorat med församlingarna Balingsta, Dalby, Hagby, Ramsta, Uppsala-Näs och Västeråker

Arne Nordesjö, 070-425 33 54

 • Danmark-Funbo församling
 • Bälingebygdens församling
 • Vattholma pastorat med församlingarna Lena, Tensta och Ärentuna
 • Björklinge-Skuttunge-Viksta pastorat med församlingarna Björklinge, Skuttunge och Viksta

Lars Göransson, 073-904 62 02

Älvkarleby-Skutskärs församling

Annika Forsberg, 070-763 39 29

Magnus Grönberg, 070-323 10 50

 1. Roslagens norra pastorat med församlingarna Frösåker och Öregrund-Gräsö
 2. Alunda församling
 3. Gimo pastorat med församlingarna Skäfthammar-Hökhuvud och Ekeby
 4. Dannemorabygdens församling

Vakant

 1. Torshälla församling
 2. Hällby församling med Tumbo och Råby-Rekarne
 3. Eskilstuna pastorat med församlingarna Eskilstuna och Västra Rekarne
 4. Husby-Rekarne och Näshulta pastorat med församlingarna Husby-Rekarne och Näshulta
 5. Stenkvista-Ärla församling
 6. Kafjärdens församling

Gunilla Cederfjord, 070-675 27 57

Alf Larsson, 073-511 39 46

 1. Flen, Helgesta-Hyltinge församling
 2. Dunker-Lilla Malma församling
 3. Mellösa församling
 4. Bettna församling

Arne Lundberg

0157-143 16

 1. Daga församling
 2. Frustuna församling

Vakant

 1. Katrineholmsbygdens församling
 2. Björkviks församling

Michael Hagberg, 070-595 93 38

Mariam Yassin Mahi, 073-326 18 83

 1. Kiladalens församling
 2. Nyköpings församling
 3. Stigtomta-Vrena församling
 4. Tunabergs församling
 5. Rönö församling
 6. Tystbergabygdens församling

Bengt Persson

072-736 38 33

Oxelösunds församling

Bengt Persson

072-736 38 33

 1. Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö
 2. Mariefreds församling
 3. Stallarholmens församling
 4. Vårfruberga-Härads församling
 5. Åker-Länna församling

Vakant

Västra Vingåker och Österåkers pastorat med församlingarna Västra Vingåker och Österåker

Torleif Thuresson

070-687 16 15

Arbogabygdens församling

Susanne Andersson

073-765 72 34

Västanfors-Västervåla församling

Vakant

Hallstahammar-Kolbäcks församling

Ingvor Regnemer

070-254 35 47

Kungsörs församling

Lars Wigström

070-595 94 17

Köpings pastorat med församlingarna Köpingsbygden och Malma

Inger Lindström

070-538 99 77

Norberg-Karbennings församling

Per-Gunnar Rudolfsson

0223-222 18

 1. Sala-Norrby-Möklinta pastorat med församlingarna Sala, Norrby och Möklinta
 2. Kumla-Tärna-Kila pastorat med församlingarna Kumla, Tärna och Kila i Västerås stift
 3. Västerfärnebo-Fläckebo församling

Vakant

Skinnskatteberg med Hed och Gunnilbo församling

Per-Gunnar Rudolfsson

0223-222 18

Sura-Ramnäs församling

Seija Blefors Edqvist

0220-392 10

Västerås pastorat med församlingarna

 • Västerås domkyrko
 • Viksäng
 • Västerås Lundby
 • Västerås Badelunda
 • Skerike
 • Gideonsberg
 • Önsta
 • Dingtuna-Lillhärad
 • Västerås-Barkarö
 • Rytterne
 • Kungsåra
 • Norrbo
 • Tillberga

Vakant

Region Gotland

Gerty Holmstedt, 070-264 85 28

 • Visby domkyrkoförsamling
 • Norra Gotlands pastorat med församlingarna Väskinde, Stenkyrka, Fårö, Forsa, Othem-Boge, Gothem och Bunge-Rute-Fleringe
 • Fardhems pastorat med församlingarna Fardhem, Linde, Lojsta, Levide och Gerum
 • Garde församling
 • Burs pastorat med församlingarna Stånga-Burs och När-Lau

Ranita Gustafsson, 073-957 53 14

 • Klinte pastorat med församlingarna Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Hejde, Väte och Sanda-Västergarn-Mästerby
 • Sudrets pastorat med församlingarna Havdhem, Hoburg och Alva-Hemse-Rone

Gunnar Solin, 070-668 86 63

 • Eskelhems pastorat med församlingarna Eskelhem-Tofta och Vall-Hogrän-Atlingbo
 • Stenkumla församling
 • Romaklosters pastorat med församlingarna Dalhem, Vänge, Östergarn, Roma, Björke, Akebäck, Follingbo, Barlingbo, Endre och Hejdeby

Vad gör begravningsombudet?

 • Kontrollerar att begravningsavgiften går till begravningsverksamheten och inte används till övrig verksamhet.
 • Granskar hur begravningar fungerar för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Undersöker önskemål från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Informerar om verksamheten till dem inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Håller kontakt med andra trossamfund och berörda parter.

Bli begravningsombud

Om du vill bli begravningsombud ska du vara opartisk och får inte ha kopplingar till Svenska kyrkan. Du behöver också ha kunskap om

 • ekonomi
 • begravningsseder
 • olika religioner och livsåskådningar.

Som begravningsombud ska du delta i den utbildning som krävs för att du ska kunna utföra uppdraget.

Skicka in förslag på begravningsombud

Länsstyrelsen i Stockholms län tar emot förslag på begravningsombud i Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Gotlands län samt Västmanlands län.

Skicka ditt skriftligt motiverade förslag på begravningsombud med e-post till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ersättning till begravningsombud

Som ersättning för ditt arbete och dina omkostnader får du som begravningsombud ett årligt arvode, samt ett belopp för varje sammanträde som du deltar i. Du får också ersättning för löneavdrag eller annan förlust av inkomst på grund av möten eller utbildningar.

Hur mycket pengar du får i årligt arvode beror på folkmängden i den kommun eller det område som du är begravningsombud i.

Kontakt

Enheten för förvaltning

Enheten för kommun- och stiftelsetillsyn

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss