Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:32

Utkom från trycket den 13 december 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Österhamnen, Vaxholms kommun, med anledning av kajrenovering.

Beslutade den 5 december 2023 (dnr 59772-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde vid Österhamnen i Vaxholms kommun som på kartbilaga till detta beslut avgränsats med röda linjer (”säkerhetsgräns”) får fartyg ej föras under tiden den 15 december 2023–31 maj 2025.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte arbetsfartyg och annan sjöfart som behöver trafikera vattenområdet med anledning av kajarbetena.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

Genom dessa föreskrifter upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2023:19) om avstängning av vattenområde i Österhamnen med anledning av kajrenovering, Vaxholms kommun, beslutade den 19 juli 2023 (dnr 258-28741-2023).

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:32 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Österhamnen, Vaxholms kommun, med anledning av kajrenovering Pdf, 292.6 kB.

Bilaga

Kartbilaga till 01FS 2023:32, dnr 59772-2023.

Kartan visar avlyst vattenområde med anledning av kajrenovering från 15 december 2023 till och med 31 maj 2025 samt yttre gräns för avlysning.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss