Höga flöden i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:19

Utkom från trycket den 26 juli 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Österhamnen med anledning av kajrenovering, Vaxholms kommun.

Beslutade den 19 juli 2023 (dnr 258-28741-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Inom det vattenområde vid Österhamnen i Vaxholms kommun som på kartbilaga till detta beslut avgränsats med röda linjer får fartyg ej föras under tiden den 15 september 2023–15 juni 2024.

2 § Förbudet i 1 § gäller inte arbetsfartyg och annan sjöfart som behöver trafikera vattenområdet med anledning av kajarbetena.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Österhamnen med anledning av kajrenovering, Vaxholms kommun Pdf, 292.3 kB.

Bilaga 1

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 258-28741-2023.

Karta över det avlysta området

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss