Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:28

Utkom från trycket den 3 november 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun.

Beslutade den 31 oktober 2023 (dnr 258-38531-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300).

Ankring får inte ske inom det vattenområde vid Drottningholm mellan Lovön och Kärsön i Ekerö kommun som begränsas i norr av en rät linje mellan Lovön och Kärsön genom positionerna (Sweref 99 TM) 6579854, 664590 och 6579880, 664736, i väster av Lovön och gränsen för skyddsobjektet Drottningholm, i söder av en rät linje mellan Lovön och Högholmen genom positionerna (Sweref 99 TM) 6578616, 664136 (Lovön); 6578770, 664491 (Hundholmen) och 6578805, 664575 (Högholmen), samt i öster av Kärsön.

Vattenområdets ungefärliga utbredning visas på kartbilaga.

Utmärkning med sjövägmärke, och eventuella tilläggstavlor, ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken och placeras i anslutning till begränsningslinjerna. Det ska ankomma på Ellevio AB att tillse att sjövägmärken och
eventuella tilläggstavlor uppsätts och vidmakthålls.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).

  1. Denna föreskrift träder ikraft när minst 19 förtöjningsbojar har anlagts inom förbudsområdet, dock senast den 1 maj 2024.
  2. Genom föreskriften upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2020:20) om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun, dnr 2589-22012-2019, beslutade den 27 juli 2020.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2023:28 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om ankringsförbud i Drottningholmssundet, Ekerö kommun Pdf, 254.2 kB.

Bilaga

Kartbilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, diarienummer 258-38531-2023.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns sjötrafikföreskrifter, diarienummer 258-38531-2023. Kartan visar förbudets norra respektive södra begränsningslinje samt området för ankringsförbud där emellan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss