Ekologisk produktion

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill utveckla ny eller redan befintlig ekologisk lantbruksproduktion, yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä eller yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland.

Länsstyrelsen erbjuder kurser och rådgivning för dig som vill utveckla ny eller redan befintlig ekologisk lantbruksproduktion. Just nu pågår arbete med en förnyad upphandling inom området.

Frågor skickas till Åsa Pettersson: asa.pettersson@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill nystarta eller utveckla befintlig yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä. Här presenterar vi inom kort aktuella erbjudanden och rådgivare att kontakta inom ekologisk produktion av fjäderfäkött och ägg.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

​Rådgivning

Producenter som vill lägga om till ekologisk produktion, utöka befintlig ekologisk produktion eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av fjäderfä prioriteras för rådgivningar med eget gårdsbesök.

Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintliga producenter antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Kurser

Vi kommer erbjuda kursdagar för er som funderar på fjäderfä: ”introduktion till ekologisk kycklingproduktion” och ”introduktion till ekologisk äggproduktion” Vi planerar också en kursdag med tema foder för er som producerar ekologiska ägg.

Kontakt

För bokning eller frågor om rådgivningen eller kurser kontakta Åsa Odelros som är ekologisk rådgivare på fjäderfä. Åsa har telefon 070-697 66 11 och e-post asa@odelros.se.

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill starta eller utveckla ekologisk yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland. Här presenterar vi aktuella erbjudanden.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Rådgivning inom frukt, bär eller perenna grönsaker i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt, bär eller perenna grönsaker prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologiska produktion antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare då den finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Kontakt

Åsa Pettersson

Enheten för landsbygdsutveckling

Enheten för landsbygdsutveckling

Telefon: 010-223 10 00