Skada på tamdjur

Anmälan för utskick vid rovdjursangrepp på tamboskap.

Anmäl skador på tamdjur orsakade av rovdjur

Om dina tamdjur blivit skadade av rovdjur ska du omedelbart ringa Länsstyrelsens besiktningsman. Det är mycket viktigt att alla skador som misstänks vara orsakade av rovdjur anmäls till besiktningsmannen. Besiktningsmännen är utsedda av Länsstyrelsen och utbildade av Viltskadecenter.

Om du misstänker att tamdjur skadats av rovdjur ska du ringa till Länsstyrelsens besiktningsman.

Telefon: 010-223 15 37

Information om rovdjursangrepp

Länsstyrelsen i Stockholms län erbjuder en tjänst som syftar till att informera tamdjursägare när ett rovdjursangrepp sker i Stockholms län. Detta för att förebygga ytterligare angrepp samtidigt som tamdjursägare blir informerade.

På formuläret nedan kan du skriva upp dig för en sådant utskick för att mottaga information om rovdjursangrepp. Du fyller i ditt för- och efternamn och mejladress. Utskicken riktar sig till endast till tamdjursägare.

Anmäl dig till utskicken om rovdjursangrepp
Kontakt