Rovdjursinventering

De stora rovdjurens antal och utbredning i Sverige följs regelbundet upp med hjälp av inventeringar som äger rum oktober till mars. Resultaten utgör grund för förvaltning av arterna, vilket bland annat leder till underlag för skadeförebyggande åtgärder.

Inventeringen av varg och lo i Stockholm sker framförallt genom spårning på snö, spillningsanalys och kameraövervakning. Länsstyrelsen samarbetar med jägare, allmänhet och olika intresseorganisationer.

Inventering av stora rovdjur – inventeringssäsongen 2021–2022 Länk till annan webbplats.

Skandobs Logga

Du kan hjälpa till

Rapportera om du ser ett rovdjur, spår, foto eller spillning genom Skandobs webbplats eller med hjälp av appen Skandobs Touch. På Skandobs kan du också se vad andra rapporterat.

  • Ta ett foto där också en storleksreferens finns med på bilden (tex husnyckel eller snusdosa).
  • Notera var du befinner dig så du kan hitta tillbaka till spåret.
  • Rapportera snabbt innan spåren försvinner!
  • Rapportera in bilder från webbkameror.

Webbplatsen Skandobs Länk till annan webbplats.

Spår kontrolleras i av en inventerare som har särskild utbildning för att tolka spår och spårtecken från rovdjur. Kontrollen är nödvändig för att observationen ska kunna kvalitetssäkras.

Ibland kan det hända att Länsstyrelsen måste prioritera vilka rapporter som ska följas upp i fält. Det görs exempelvis utifrån vilken information Länsstyrelsen har om förekomst sedan tidigare och utifrån snöförhållanden. Alla observationer har dock betydelse för helhetsbilden av var rovdjuren rör sig och är till stor hjälp när Länsstyrelsen ska prioritera områden i inventeringen.

Spillning och urin från varg kan analyseras för att försöka säkerställa art, kön och individ.

Film om Skandobs Touch-appen, Youtube Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med viltkameror

Eftersom Länsstyrelsen är en myndighet så krävs tillstånd för kameraövervakning. Vi har ett tillstånd för att inventera rovdjur samt för att sätta upp kamera i samband med rovdjursangrepp på tamdjur och liknande händelser. Vi väljer ut kameraplatser efter tips från allmänheten, och utifrån tidigare observationer och hur terrängen ser ut. Som regel kontaktar vi markägaren och ber om lov att sätta ut kameran, även om detta inte är ett krav i tillståndet.

Åtelkameror inte längre tillståndspliktiga för privatpersoner. Den som vill sätta upp en åtelkamera måste dock följa den nya dataskyddsförordningen och bland annat genast radera eventuella personuppgifter som fångas på kameran.

Inventerar rovdjur med viltkamera Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Viltkamera för privat användning, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tidigare har tillstånd från Länsstyrelsen krävts för alla som vill sätta upp kameror dit allmänheten har tillträde. Förändringar i kamerabevakningslagen har nu gjort att det inte längre krävs tillstånd. Detta innebär att bilder från allmänhetens viltkameror kan användas i inventeringen.

Krav finns dock fortfarande på att du ska kunna förklara bland annat ändamålet med kameraövervakningen och hur länge uppgifterna lagras. Detta är lagstadgat genom Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med övervakningen måste bedömas vara av större vikt än det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Du måste därför se till

  • att det finns en skylt eller information om att det finns en viltkamera i området och vem det är som kameraövervakar
  • att det finns kontaktuppgifter vid kameran för att kunna nå dig.

Andra saker som kan vara bra att tänka på är

  • att man har markägarens tillstånd att sätta upp kameran
  • att kameran inte sätts upp där många människor befinner sig, till exempel vid stigar, vandringsleder eller rastplatser
  • att rikta kameran så att du minimerar risken för att ta bilder på människor eller fordon
  • att ha som vana att alltid radera alla fotografier som innehåller människor eller fordon.
Vargspår

Spårstämplar

Varg

Vargens fyra tår är ofta symmetriskt placerade. Det betyder att de två mellersta tårna är lika långa, samt att de två yttre tårna är lika långa (men kortare än mellantårna). Stämpeln är mellan 8–11 cm lång (kloavtrycken ska inte räknas med i måttet). Detta gäller hunddjur och kan i Sverige exkludera andra arter (utom hunddjur) från spårstämpeln. För att skilja på spår från en varg och en stor hund fodras längre spårningar där gångart, steglängd och beteende kan studeras.

 

Lospår

Lodjur

Ett lodjursspår har vanligtvis avtryck av fyra tår utan klor. Spåret är omkring 7 till 9 cm långt och ganska runt. I tydliga spår kan man känna igen lodjursstämpeln på att den är asymmetrisk, de två mellersta tårna når olika långt fram i spåret. Det kan jämföras med din egen hand, om du håller den framför dig med tummen dold under handflatan.

 

 

 

 

 

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss