Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt på allmänt vatten

För att på allmänt vatten jaga exempel gråsäl under licensjakten 2023 krävs ett personligt tillstånd. Du rapporterar fällda gråsälar till Naturvårdsverket.

Personligt tillstånd för jakt på allmänt vatten

Det krävs personligt tillstånd för att bedriva jakt på allmänt vatten i Stockholms län. Tillståndet kan ges för mer än ett år. Ansökningsavgiften är 1 660 kronor.

Har du ett gällande tillstånd att jaga på allmänt vatten gäller det under den tid som framgår av beslutet.

Ansökan om jakt på allmänt vatten Pdf, 1.4 MB.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut var det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • 20 april till och med den 20 maj 2024.
  • 6 juni 2024 till och med den 15 januari 2025.

Beslut om skydds- och licensjakt på gråsäl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket

Den som fällt gråsäl under licensjakt behöver endast rapportera det till Naturvårdsverket.

Rapportera fälld gråsäl, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Statistik över fällda sälar som har rapporterats in, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss