• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt på allmänt vatten

För att på allmänt vatten jaga exempel gråsäl under licensjakten 2023 krävs ett personligt tillstånd. Du rapporterar fällda gråsälar till Naturvårdsverket.

Personligt tillstånd för jakt på allmänt vatten

Det krävs personligt tillstånd för att bedriva jakt på allmänt vatten i Stockholms län. Tillståndet kan ges för mer än ett år. Ansökningsavgiften är 1 660 kronor.

Har du ett gällande tillstånd att jaga på allmänt vatten gäller det under den tid som framgår av beslutet.

Ansökan om jakt på allmänt vatten Pdf, 1.4 MB.

Observera att beslutet gäller jakt på allmänt vatten. Jakt på annat vatten får endast ske av jakträttsinnehavaren eller efter medgivande från denna.

Licensjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt efter gråsäl. Huvudsyfte är att förekomma och förhindra de skador som gråsäl orsakar yrkesfisket och fritidsfisket i Sverige. Skadorna innebär bland annat förstörda redskap, skador på fångst i redskapen samt minskad fångst generellt.

Hösten 2019 möjliggjordes licensjakt på gråsäl genom en ändring i jaktförordningen. Detta beslut var det första någonsin i Sverige. Tidigare har endast skyddsjakt varit tillåtet. Av beslutet framgår även att Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd för jakt på allmänt vatten.

Licensjakten får bedrivas under följande perioder:

  • 20 april till 20 maj 2023
  • 6 juni 2023 till och med den 15 januari 2024

Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter gråsäl Länk till annan webbplats.

Rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket

Den som fällt gråsäl under licensjakt behöver endast rapportera det till Naturvårdsverket.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00