Älgjakt

Du måste alltid rapportera fälld älg till Länsstyrelsen. Du behöver också ha koll på jakttider, fällavgifter och hur du ska slutrapportera älgjakten.

Länsstyrelsen arbetar för att nationella mål för älgförvaltningen får genomslag i länet. Det är även Länsstyrelsen som beslutar hur många älgar som får fällas i licensområden. Hur många älgar som får fällas beror bland annat på älgtäthet, skador på skog, foderprognoser, trafikolyckor och hur mycket rovdjur som finns i länet.

Period för älgjakt

Älgjakten i Stockholms län börjar i oktober. Jakten pågår från den 8 oktober 2021 till den 31 januari 2022. På oregistrerad mark är jakttiden 8–12 oktober. Dessa datum gäller från i år och tillsvidare, efter att regeringen har beslutat om en fast jakttid.

  • För att få jaga vuxen älg ska marken vara registrerad hos Länsstyrelsen.
  • Fastigheter kan registreras som licensområde eller älgskötselområde för älgjakt. På mark som inte är registrerad är det tillåtet att jaga älgkalv under perioden 8–12 oktober 2021.
  • Tilldelningen (hur många älgar som får fällas) i områden som är registrerade licensområden baserar sig på det underlag som älgförvaltningsgrupperna i länet har lämnat i älgförvaltningsplanerna. Utöver det får älg fällas i älgskötselområdena enligt älgskötselplanerna.
Jakttider
Typ av områdeJakttid för vuxen älgJakttid för årskalv
Älgskötselområden8 okt 2021 –
31 jan 2022
8 okt 2021 –
31 jan 2022
Licensområden8 okt 2021 –
31 jan 2022
8 okt 2021 –
31 jan 2022
Oregistrerade områden med fri kalvjakt (kalvområden)
8 okt –
12 okt 2021

Här finner du aktuell information om hur många älgar som får fällas i ett visst jaktområde  Länk till annan webbplats.

Rapportera och betala fälld älg

Du måste alltid rapportera in en fälld älg till Länsstyrelsen. Det kan du göra bland annat i vår älgportal Älgdata. Du behöver också:

  • Rapportera fällda djur inom 14 dagar från de har fällts.
  • Slutrapportera jakten i Älgdata.
  • Betala fällavgiften efter att jakten är slutrapporterad.

Fälld älg inom ett licens- eller älgskötselområde

Rapportera fälld älg

Du kan rapportera in fälld älg i bland annat vår älgportal Älgdata eller i systemen Viltdata, Jaktrapport och WeHunt.

Slutrapportera i Älgdata

När årets jakt är över och inga fler älgar kommer fällas ska du som företrädare för ett älgjaktområde snarast möjligt slutrapportera jakten. Det gör du alltid i Älgdata oavsett om du rapporterat fällda älgar i annat system. Du måste slutrapportera jakten även om ingen älg har fällts.

När slutrapporteringen är gjord får du upp en faktura för fällavgifterna. Den ska betalas till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Fälld älgkalv på oregistrerad mark

Du ska rapportera fälld älgkalv på oregistrerad mark inom 14 dagar efter att kalven har fällts. Rapporteringen gör du i vår e-tjänst. Du ska betala fällavgifter till oss senast 14 dagar efter jakttidens slut.

Fällavgift

Fällavgiften för jaktåret 2021–2022 är fastställd till 1 000 kronor för vuxen älg och 250 kronor för älgkalv (årskalv). Med årskalv avses älg till och med den 15 april året efter födelseåret. Fällavgiften betalas in inom två veckor efter jakttidens slut.

När slutrapporteringen i älgdata.se är gjord genereras automatiskt en faktura för fällavgifterna. På fakturan finns OCR-nummer och plusgirokonto. Fällavgiften betalas in som en klumpsumma för hela älgskötsel-/licensområdet.

Beslut om fällavgift för älg, jaktåret 2021–2022 Pdf, 121.8 kB.

Har du fällt en otjänlig älg?

Om du under älgjakten har fällt en älg som är olämplig som människoföda, på grund av skada eller sjukdom, kan du få älgen bedömd som kasserad. Då behöver du inte betala fällavgift.

Bedömningen görs av veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen. Skadan får inte vara orsakad av hur djuret fällts eller hanterats efter skottet.

Jägaren/jaktlaget står för eventuella ersättningar till veterinär eller liknande.

Besiktningsintyg om otjänlig älg Pdf, 1.4 MB.

Länsstyrelsen har gett fyra personer behörighet att utfärda intyg för fälld älg som bedöms vara otjänlig som människoföda och som helt eller delvis ska kasseras inom älgförvaltningsområden inrättade av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Den som behöver få en älg bedömd som otjänlig kan kontakta någon av dessa personer (kontaktuppgifter nedan).

Thomas Jangtorp (Järna)
thomas.jangtorp@spendrups.se
076-516 88 40

Jonas Svensson (Gnesta)
atelje.jonassvensson@hotmail.com
070-308 61 51

Torsten Berg (Vaxholm)
torstenb14@hotmail.com
070-795 28 00

Anders Lindström (Vallentuna)
anderslindstrom13@gmail.com
070-697 27 47

För att bli befriad från fällavgift krävs att veterinär, polis eller viltkasserare/viltbesiktare som blivit utsedda av Länsstyrelsen varit på plats och fyllt i ett besiktningsintyg om otjänlig älg och skickat det till Länsstyrelsen.

Obs! När du skickar in formuläret ser du en bekräftelse på att det har skickats in. Du får även en bekräftelse via e-post.Till exempel 01-02-03-004-Ä

Älgen var * (obligatorisk)
Älgen var

Kontakt

Enheten för natur- och viltärenden

Telefon: 010-223 10 00