Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hotade arter

Ungefär tio procent av Sveriges djur, växter och svampar är hotade. Det innebär att över 2 000 arter riskerar att försvinna. Vi arbetar med åtgärdsprogram och dispens för fridlysta arter.

Hotade djur och växter

Länsstyrelserna arbetar med runt 150 åtgärdsprogram, för ungefär 300 arter och flera naturtyper. Dessa arter behöver speciella åtgärder, som till exempel slåtter eller naturvårdsbränning, för att överleva.

Dispens för fridlysta arter

Du behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder som kan påverka fridlysta arter eller deras livsmiljöer.

Handel med hotade arter

Många djur och växter hotas av utrotning till följd av den handel som sker med dessa arter. För att skydda hotade arter och bevara den biologiska mångfalden har flera av världens länder kommit överens om att begränsa handeln (kommersiell aktivitet). Denna överenskommelsen kallas för CITES-konventionen. De arter som på grund av handeln med dem är utrotningshotade har störst skyddsbehov och är enligt CITES så kallat A-listade.

För handel med A-listade arter krävs CITES-intyg från Jordbruksverket. Arter som riskerar att bli utrotningshotade om handeln inte kontrolleras är så kallat B-listade. För att få handla med B-listade arter ska laglig bakgrund vara styrkt. Länsstyrelsen är prövnings- och tillsynsmyndighet för att CITES-bestämmelserna efterlevs.

Allmänt om hotade djur och produkter av hotade djur – CITES, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

För handel som är yrkesmässig eller i förvärvssyfte krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Sälja, visa, hantera vilda växter och djur

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för naturskötsel

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss