Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Lokala författningar

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Södermanlands läns författningssamling

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2012-1 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2012.pdf 208.6 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-2 Utvidgat strandskydd på Mälarens öar och stränder i Eskilstuna kommun.pdf 2.3 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-3 Utvidgat strandskydd vid Östersjöns stränder i Trosa kommun.pdf 6.4 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-4 Upphävande av vattenskyddsområde och grundvattentäkt i Katrineholms kommun.pdf 22.1 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-5 Utökning av Lotsängsbackens naturreservat i Trosa kommun.pdf 25.9 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-6 Utökning av Kalkbro naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 26.5 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-7 Beslut om bildande av Lugnets naturreservat i Gnesta kommun.pdf 26.1 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-8 Beslut om bildande av Malmköpings naturreservat i Flens kommun.pdf 26.4 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-9 Utvidgat strandskydd vid Östersjöns stränder i Nyköpings kommun.pdf 78 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-10 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf 659.9 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-11 Fartbegränsning till 12 knop vid Nävekvarn, Nyköpings kommun.pdf 76.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-12 Utvidgat strandskydd vid Östersjön, Oxelösunds kommun.pdf 12.6 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-16 Beslut om bildande av Lenellstorpkärrets naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 13.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-17 Beslut om bildande av Harpebolnäsets naturreservat i Katrineholms kommun.pdf 13.3 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-18 Ankringsförbud vid Trosa Tureholm i Trosa kommun.pdf 12.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-19 Fartsänkning till 3 knop vid Edanöbron i Östra stadsfjären i Trosa kommun.pdf 12.2 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-20 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf 1.5 MB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-21 Beslut om bildande av Eknäsets naturreservat i Katrineholms kommun.pdf 13.3 kB 2018-05-21 13.54
04FS 2012-22 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 131.2 kB 2018-05-21 13.54
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2011-1 Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 24.2 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-2 Föreskrifter om djurskyddsområden (fågelskyddsområden) i sjön Båven.pdf 2.7 MB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-3 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2011 .pdf 151.5 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-4 Fastställelse av arbetsplan för väg inom Trosa kommun.pdf 19.6 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-5 Fastställelse av arbetsplan för väg inom Flens kommun.pdf 20.4 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-6 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf 544.5 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-7 Ordningsföreskrifter för torghandeln i Trosa kommun.pdf 34.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-8 Hastighetsbegränsning 5 knop i Strängnäsfjärden på Mälaren, Strängnäs kommun.pdf 21.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-9 Hastighetsbegränsning 5 knop i Saltholmssundet, Nyköpings kommun.pdf 22.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-10 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf 501.1 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-11 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop i Saltholmssundet, Nyköpings kommun.pdf 22.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-12 Förändringar i allmänna vägnätet inom Flens kommun.pdf 18.7 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-13 Upphävande av undantag från generella strandskyddet.pdf 22.9 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-14 Beslut om bildande av Svalängsskogens naturreservat i Flens kommun.pdf 26.2 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-15 Arbetsplan för väg inom Katrineholms och Flens kommuner.pdf 16.8 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-16 Beslut om bildande av Strandhagens naturreservat i Katrineholms kommun.pdf 26.3 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-17 Beslut om bildande av Djupvikens naturreservat i Gnesta kommun.pdf 26 kB 2018-05-21 13.55
04FS 2011-18 Beslut om bildande av Ekeby naturreservat i Gnesta kommun.pdf 26.1 kB 2018-05-21 13.55
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2010-1 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 23.5 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-2 Förbud att använda hund som ställer eller förföljer viltdjur.pdf 21.5 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-3 Turlista för färjan Vinön-Hampetorp.pdf 119.2 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-4 Beslut om bildande av naturreservat Tomtaklintskogen i Trosa kommun.pdf 25.4 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-7 Rättelseblad om  åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.pdf 24.7 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-8 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden Västerås och Grönsö-Ytterholm-Södertälje.pdf 23.8 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-9 Ändrade öppettider för Stallarholmsbron D14 på väg 980.pdf 24.6 kB 2018-05-21 14.00
04FS 2010-88 Föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i distriktet, 19FS 2009:36.pdf 27.7 kB 2018-05-21 14.01
04FS 2010-91 Hastighetsbegränsning till högst 3 knop i Hänösundet, Trosa kommun.pdf 21.7 kB 2018-05-21 14.01
04FS 2010-197 Lokala ordningsföreskrifter Oxelösunds kommun.pdf 303.5 kB 2018-05-22 16.46
04FS 2010-314 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 23.7 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-382 Förändringar i allmänna vägnätet inom Trosa kommun.pdf 19.1 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-384 Ändrade öppettider för Stallarholmsbron D14 på väg 980.pdf 23.5 kB 2018-05-21 14.04
04FS 2010-544 Revidera lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun..pdf 1.2 MB 2018-05-22 17.10
04FS 2010-672 Tillfällig avstängning av Stallarholmsbron i Mälaren.pdf 21.5 kB 2018-05-22 17.14
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2009-1 Arbetsplan för byggande av ny anslutning från väg 52 till Skavsta flygplats.pdf 12.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-2 Lokala föreskrifter för Oxelösunds kommun.pdf 21 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-3 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 12.6 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-4 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf 425.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-7 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 12.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-12 Avstängning av farled i Ulfhällsfjärden i Mälaren, Strängnäs kommun.pdf 12.1 kB 2018-05-21 15.01
94FS 2009-19 Hastighetsbegränsning i Strängnäsfjärden, Mälaren, Strängnäs kommun.pdf 12.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-20 Beslut om bildande av Tussmötets naturreservat i Gnesta kommun.pdf 14.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-30 Lokala ordningsföreskrifter för Flens kommun.pdf 38.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-34 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop i Visholmsviken, Strängnäs kommun.pdf 12.2 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-35 Hastighetsbegränsning till högst 5 knop och förbud mot vattenskidåkning i sundet Nabben och Djäkneön, Strängnäs kommun.pdf 12.2 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-36 Byggnadsförbud utefter det allmänna vägnätet .pdf 83.1 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-41 Beslut om bildande av Sjöskogens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf 26.7 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-42 Beslut om bildande av naturreservatet Nävekvarns klint, Nyköpings kommun.pdf 26.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-43 Beslut om bildande av Stora Härnöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 26.4 kB 2018-05-21 15.01
04FS 2009-44 Beslut om bildande av Stora Härnöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 26.3 kB 2018-05-21 15.01
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2007-1 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 15.2 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-2 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-4 Arbetsplan för väg inom Katrineholms kommun.pdf 14.1 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-11 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun.pdf 30.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-12 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf 31.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-15 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-25 Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Södermanlands län 2007.pdf 451.9 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-75 Beslut om bildande av Magsjötorps naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 16.8 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-76 Beslut om bildande av Hårbyskogens naturreservat i Gnesta kommun.pdf 16.8 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-77 Beslut om bildande av Tolamossens naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf 16.5 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-78 Nya föreskrifter och nytt syfte för Askö naturreservat, Trosa kommun.pdf 19.4 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-85 Arbetsplan för gång - och cykelväg väg 800, Nyköpings kommun.pdf 14.1 kB 2018-05-23 14.00
04FS 2007-92 Lokala ordningsföreskrifter Eskilstuna kommun.pdf 38.3 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-93 Lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun.pdf 28.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-99  Beslut om bildande av Kvarntorps naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf 16.2 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-100 Beslut om bildande av Ljuvalunds naturreservat i Nyköpings kommun.pdf 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-101 Beslut om bildande av Vurstusbackens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-102 Beslut om bildande av Älgesta naturreservat i Nyköpings kommun.pdf 16.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-103 Beslut om bildande av Utnorsskogens naturreservat i Nyköpings kommun.pdf 16.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-104 Beslut om bildande av Perstorpsskogens naturreservat i Vingåkers kommun.pdf 16.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2007-105 Arbetsplan för väg inom Katrineholms och Flens kommuner.pdf 14.1 kB 2018-05-21 15.04
2005-22-d-lan.pdf 13.6 MB 2018-05-23 15.03
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2006-1 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf 27.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-2 Hastighetsbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 14.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-7 Lokala ordningsföreskrifter för Vingåkers kommun.pdf 25.3 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-8 Förändringar i det allmänna vägnätet inom Katrineholms kommun.pdf 13 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-10 Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 14.5 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-24 Lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun.pdf 23.8 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-25 Avstängning av farled i Strängnäsfjärden i Mälaren, Strängnäs kommun.pdf 13.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-41 Användning av vattenskoter i Mälaren, Hjälmaren och Östersjöns skärgårdsområden.pdf 23.8 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-45 Upphävande av tillträdesförbud på Hällefors Bruk, Flens kommun.pdf 13.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-49 Lokala ordningsföreskrifter för Strängnäs kommun.pdf 17.9 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-50 Beslut om bildande av Götöns naturreservat i Strängnäs kommn.pdf 15.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-51 Beslut om bildande av Askholmens naturreservat i Eskilstuna kommun.pdf 15.4 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-52 Arbetsplan för väg inom Trosa kommun.pdf 12.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-57 Beslut om bildande av Femöre naturreservat i Oxelösunds kommun.pdf 15.8 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-58 Beslut om bildande av naturreservatet Bresshammars hage i Strängnäs kommun.pdf 15.6 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-59 Beslut om bildande av naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro i Nyköpings kommun.pdf 15.7 kB 2018-05-21 15.04
04FS 2006-60 Beslut om bildande av Ritorps naturreservat i Katrineholms kommun.pdf 15.5 kB 2018-05-21 15.04
+4FS  2006-61 Beslut om bildande av Rosmossens naturreservat i Flens kommun.pdf 15.5 kB 2018-05-21 15.04
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 2003-10 Beslut om bildande av naturreservatet Stenstorps hagkärr i Katrineholms kommun.pdf 7.2 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-11 Beslut om bildande av naturreservatet Norrby kyrkskog i Strängnäs kommun.PDF 7.5 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-15Upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren.pdf 5.7 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-23 Lokala ordningsföreskriter för torghandel, Oxelösunds kommun.pdf 96.8 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-37 Beslut om bildande av naturreservatet Berga Kulle, Nyköpings kommun.PDF 7.2 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-38 Beslut om bildande av Tomsängens naturreservat i Vingåkers kommun.PDF 7.1 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-39 Beslut om bildande av naturreservatet Tynnelsö Djurgård i Strängnäs kommun.PDF 7.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-40 Beslut om bildande av naturreservatet Tynnelsö Prästholmen i Strängnäs kommun.PDF 7.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-59 Förbud mot vattenskid- och wakeboardåkning i Visholmsviken, Strängnäs kommun.pdf 10.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-60 Avlysning av den norra genomfarten för fartyg över 12 x 4 m vid Tosteröbron, Strängnäs kommun.pdf 10.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-79 Beslut om bildande av Lindöns naturreservat i Strängnäs kommun.pdf 11.3 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-80 Beslut om bildande av naturreservatet Koholmen i Nyköpings kommun.pdf 11.8 kB 2018-05-21 15.14
04FS 2003-81 Beslutom bildande av Fjellskäfte naturreservat i Katrineholms kommun.pdf 11.5 kB 2018-05-21 15.14
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1999-3 Länsstyrelsens sjötrafikföreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren vintertid sträckan Norrfjärden-Strängnäsfjärden- Kolsundet-Prästfjärden..pdf 16.4 kB 2020-09-03 14.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1998-2 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Bråtöns domänreservat..pdf 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-4 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Hamra naturreservat..pdf 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-5 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Malma domänreservat..pdf 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-6 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Fågelskärs naturreservat..pdf 17.9 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-7 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av naturreservatet Tore grav..pdf 17.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-8 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Pilthyttedammens domänreservat..pdf 12.1 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-9 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Stora Bötets domänreservat..pdf 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-10 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Långmossens naturreservat..pdf 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-11 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Nävsjöns domänreservat..pdf 17.4 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-40 Undantag från bestämmelserna till skydd för fågellivet i Båven 1998..pdf 18.3 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-84 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Fräkenkärrets naturreservat..pdf 17.6 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-85 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av naturreservatet Utnäset. .pdf 17.8 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-86 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Igelbålens naturreservat. .pdf 17.5 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-87 Transumt av KUNGÖRELSE om bildande av Putbergens naturreservat. .pdf 17.5 kB 2020-09-03 14.32
04FS 1998-88 Länsstyrelsens i Södermanlands län sjötrafikföreskrift om fartbegränsning i Björsundet, Mälaren..pdf 16.2 kB 2020-09-03 14.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1997-8 Om fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för ytvattentäkt för Björnlunda vattentäkt, Lockvattnet, Gnesta kommun..pdf 278.9 kB 2020-09-03 14.32
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1990-6, 32.A, Natån mellan Naten och Båven i Nyköping..pdf 15.9 kB 2020-09-03 14.26
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1987-4 Om Naturvårdsområdet Sundbyholm, Eskilstuna kommun..pdf 404.6 kB 2020-09-03 14.25
04FS 1987-17 Kungörelse om naturreservatet Sävö, Nyköpings kommun..pdf 167.5 kB 2020-09-03 14.25
04FS 1987-20 Kungörelse om bildande av naturreservatet Sanda holme, Nyköpings kommun..pdf 146.5 kB 2020-09-03 14.25
04FS 1987-25 Kungörelse om naturvårdsområde Sparreholms ekhagar, Flens kommun..pdf 376.5 kB 2020-09-03 14.25
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1986-7 Kungörelse ang Tingstuhöjdens naturvårdsområde, Strängnäs kommun..pdf 365.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1986-13 Ang. Fågelskyddsområden längs kanotleder..pdf 16.5 kB 2020-08-27 14.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1985-1 Kungörelse ang naturreservaten Kalkbro i Strängnäs kommun.pdf 266.8 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-5 Kungörelse ang Furholmens naturreservat inom Tullgarns kronopark, Nyköpings Kommun..pdf 175.1 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-6 Kungörelse ang Naturvårdsområde för delar av kronoparken Tullgarn, Nyköpings kommun..pdf 306.5 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-9 Ang. Förordnande till skydd för fågellivet på öar inom Ridö- Sundbyholmsarkipelagen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner..pdf 123.7 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-10 Ang. Bildande av naturreservatet Ridö - Sundbyholmsarkipelagen i Eskilstuna och Strängnäs kommuner..pdf 251.8 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-11 Om fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt för Österåkers vattenförsörjning, Vingåkers kommun..pdf 264.7 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-18 Ang. Naturreservatet Bokö – Oxnö, Nyköpings kommun..pdf 141.4 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-19 Kungörelse angå utökning av Sofiebergsåsens naturreservat, Eskilstuna kommun..pdf 203.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-20 Kungörelse ang utökning av Svanvikens naturreservat, Nyköpings kommun..pdf 257.2 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1985-21 Kungörelse ang naturreservatet Sjösakärren, Nyköpings kommun..pdf 307.3 kB 2020-08-27 14.48
04FS 1986-1 Ang. Fastställelse av tillägg till skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter för tätorterna Katrineholms kommun..pdf 20.5 kB 2020-08-27 14.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
04FS 1982-15 Kungörelse ang naturreservat på Sofiebergsåsen i Eskilstuna kommun.pdf 199.5 kB 2020-08-27 14.44

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping