Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Residenset i Nyköping

Residenset i Nyköping.

Residenset i Nyköping. Byggnaden är både kontor för Länsstyrelsen i Södermanland läns medarbetare, representationslokal och boende för Landshövdingen.

Residenset i Nyköping används idag som kontor för Länsstyrelsen i Södermanlands län. Byggnaden används också för representation och sedan 2020 har landshövdingen återigen sin bostad här.

Södermanlands län är ett av de äldsta länen som tillkom redan genom 1634 års regeringsform. En landshövding har varit på plats i länet sedan 1635. Landshövdingarna bodde från början på Nyköpingshus fram till att slottet till stora delar brann ner 1665.

Dåvarande landshövdingen Nils Sparre byggde ett hus inne i Nyköping som fungerade som landshövdingeresidens till 1719, då staden brändes av ryssarna. Landshövding Nils Gyllenstierna, 1724-26, uppförde ett residens vid Nyköpingshus, kallat Gamla residenset, där nu Sörmlands museum har sina samlingar. Det nuvarande residenset vid Stora torget byggdes på uppdrag av landshövding Fabian Ulfsparre af Broxvik 1806 i sengustaviansk nyklassicism.  

I början av 1900-talet gjordes en omfattande renovering eftersom huset hade börjat förfalla. Arkitekt för ombyggnaden var Lars Johan Lehming som influerades av brittisk arkitektur, vilket kommer till uttryck bland annat i entréhallen och den monumentala trappan. Det var även då som de åtta väggmålningarna från 1700-talet med motiv av svenska slott sattes upp i landshövdingens arbetsrum. De var ursprungligen tänkta att placeras i det Lilla galleriet på Stockholms slott. Sex av dem är utförda av Johan Sevenbom och två av Guillaume Taraval och Johan Pasch.  

Sedan dess har residenset byggts om vid flera tillfällen. Den östra flygeln vid Hospitalsgatan tillkom i början av 1940-talet efter ritningar av Arvid Stille, som var länsarkitekt i Södermanlands län mellan 1930-53. År 1996 återställdes den gamla representationsvåningen efter att den omvandlats till kontor på 1970-talet.

Genom åren har residenset använts både som bostad åt landshövdingen, kontor och/eller representationslokal. Idag fyller residenset alla tre funktioner.

Statens Fastighetsverk (SFV) äger och förvaltar residenset, som är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Mer information

Residenset i Nyköping (sfv.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss