Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi aktuella utlysningar i länet.

Nya utlysningar inom Landsbygdsprogrammet – nya jobb, miljö och ökad konkurrenskraft

Nu utlyser Länsstyrelsen stöd inom flera åtgärder i Landsbygdsprogrammet. Det går att söka stöden mellan 20 december 2021 – 31 mars 2022. Ansökningstiden för täckdikning, strukturkalkning och kalfilterdiken är förlängd till 30 april.

Ekologisk produktion

Samarbeten för nya jobb på landsbygden som syftar till att främja ekologisk produktion och efterfrågan. Länsstyrelsen har avsatt 843 904 kronor i utlysningen.

Läs hur du söker för ekologisk produktion här

Kalkfilterdiken

Miljöinvestering för kalkfilterdiken och kalkfilterdiken i kombination med täckdikning. Länsstyrelsen har avsatt 1,1 miljoner kronor i utlysningen.

Läs hur du söker för kalkfilterdiken här

Nya jobb

Investeringsstöd som syftar till att underlätta vildsvinsköttets väg till konsument och som samtidigt skapar nya arbetstillfällen på landsbygden. Länsstyrelsen har avsatt 2,2 miljoner kronor i utlysningen.

Läs hur du söker för nya jobb här

Strukturkalkning eller täckdikning

Investeringsstöd för strukturkalkning. Länsstyrelsen har avsatt 900 000 kronor i utlysningen.

Läs hur du söker för strukturkalkning eller täckning här

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping