Utlysningar

På den här sidan hittar du aktuella utlysningar i länet.

En utlysning innebär att Länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. I en utlysning står det bland annat hur mycket pengar som finns att söka, vilka som kan söka stödet och när projektet ska genomföras.

Aktuella utlysningar

Här samlar vi alla aktuella utlysningar i länet.

Utlysning för insatser inom den regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen, Region Sörmland och LRF Södermanland utlyser 300 000 kr till arbetet med att uppnå målen i den regionala livsmedelsstrategin. Ansökningsperioden är mellan den 15 april och 15 maj. Du kan får stöd för insatser inom som stärker arbetet med den regionala livsmedelsstrategin. Exempel på insatser kan vara projekt, förstudier, aktiviteter och kunskapsdagar eller liknande. Läs mer om utlysningen på den regionala livsmedelsstrategins webbsida.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping